back to top

Poziv na pošumljavanje G.J. Vran planine i Ljubuše

Šumarija Tomislavgrad poziva zainteresirane, radno sposobne stanovnike općine Tomislavgrad da se prijave za proljetno pošumljavanje.

Prijave će se vršiti u zgradi Šumarije Tomislavgrad, u uredu „Blagajna“ na prvom katu od srijede, 3.4.2024.god. do petka 5.4.2024.god. u vremenu od 08:00  do 14:00 sati, a do popune dovoljnog broja radnika zainteresiranih za pošumljavanje.

Prijaviti se mogu samo punoljetne osobe s prebivalištem na području općine Tomislavgrad.

Predviđena je sadnica bijelog bora (Pinus sylvestris), crnog bora (Pinus nigra) i gorskog javora (Acer pseudoplatanus).

Lokaliteti pošumljavanja su:

G.J. Vran planina, odjel 58 (sadnja pod mač- mačevi će se zadužiti u šumariji) i

G.J. Ljubuša, odjel 72 (sadnja u riper)

Na pošumljavanje je potrebno ponijeti kramp, radnu obuću i odjeću, te zaštitne rukavice.

Neto cijena po jednoj sadnici iznosi 0,42 KM

Prilikom prijave potrebno je priložiti sljedeće:

  1. Uvjerenje o prebivalištu-CIPS
  2. Broj tekućeg računa i banke u kojoj je račun otvoren.

Skup je u 8 sati kod Perića mosta, u blizini sela Oplećani.

Početak radova na pošumljavanju planiran je za 09.04.2024.god. (utorak), ukoliko vremenski uvjeti budu povoljni za radove.

                                                                                             

  • Upravitelj:  Krešimir Jurič, mag.ing.šum.

Objava Poziv na pošumljavanje G.J. Vran planine i Ljubuše pojavila se prvi puta na Tomislav City.

tomislavcity.com

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO