Radio Livno

 

 

radio livno

Radio Livno „100 % livanjski“ je regionalna radio postaja čije je sjedište u Gradu Livnu. S radom smo počeli 24. svibnja 1980. Godine. Program emitiramo na tri frekvencije 91,5 MHz – Livno i Bosansko Grahovo, 100,4 MHz – Livno, Tomislavgrad, Šujica, Kupres , Glamoč, 100,9 MHz – šire područje Livna. Riječ je o programu dostupnom 24 sata dnevno putem zemaljskog signala, kao i putem interneta.

 

 

 

Adresa:

Kneza Mutimira 15, Livno

Telefon:

034 202 804
034 201 802
034 201 888

E-mail:
radiolivno@gmail.com