back to top

Općina Prozor – Rama • Informativna sesija o podršci poljoprivrednoj proizvodnji

11.10.2023. 10:11

Informativna sesija povodom otvorenog javnog poziva za mjeru podrške investicijama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u sklopu projekta EU4AGRI održana je 10. listopada 2023. godine, u Prozoru.

Obrtnicima/samostalnim poduzetnicima, zadrugama i poduzećima su na raspolaganju dva milijuna maraka, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 20 tisuća KM do maksimalno 200 tisuća KM (bez PDV-a).

“S područja općine Prozor-Rama najviše je aplikacija došlo vezano za ljekovito bilje i gljive. To su firme koje se bave otkupom i preradom. Također, prijave koje su se odnosile na proizvodnju mesa, u sistemu krava-tele. To su bile prijave koje su najbolje prolazile, ali je bilo i prijava za proizvodnju mlijeka, voća i povrća itd.”, kazao je Enes Kurtović, suradnik za savjetodavne usluge u okviru projekta EU4AGRI, za Ramski Vjesnik.

Više prijava prošlo u Rami nego u cijeloj Unsko-sanskoj županiji

Kurtović je kratko za Ramski Vjesnik dao i nekoliko savjeta za prijavu projekata: “Na raspolaganju su dva milijuna maraka, uz minimalni iznos podrške od 20 hiljada, do maksimalnog iznosa od 200 hiljada maraka. S tim što moram reći, za iznose investicija do 80 hiljada maraka vrijede nešto jednostavnija pravila. Podnosioci prijava podnose projektni prijedlog, dok je za investicije veće od 80 hiljada potrebno napraviti kompletan poslovni plan.”

općina prozor - rama • informativna sesija o podršci poljoprivrednoj proizvodnji

Kurtović ističe kako je teško savjetovati poduzetnicima i poljoprivrednicima kojim projektom da apliciraju te poručuje da sami moraju prepoznati gdje su to “uska grla” u njihovoj proizvodnji, koji su nedostaci i gdje treba ulagati za produktivniju i konkurentniju proizvodnju.

“Ja bih kroz ove info-sesije sugerirao ljudima da iskoriste mogućnost manjih investicija. Ne moraju ići na poslovni plan. Jednostavnija je procedura i za nabavku. U ovom javnom pozivu nije prihvatljiva investicija gradnja, rekonstrukcija i adaptacija, pa se više treba koncentrisati, na primjer, na nabavku traktora i traktorskih priključaka, odnosno neke konkretne opreme koja se može nabaviti i dati dobre rezultate za poljoprivrednu proizvodnju”, zaključio je Krutović za Ramski Vjesnik.

općina prozor - rama • informativna sesija o podršci poljoprivrednoj proizvodnji

Prihvatljivi projekti po javnom pozivu odnose se isključivo na poljoprivredni sektor, kao što je proizvodnja mlijeka, mesa, uzgoj žitarica i uljarica, uzgoj voća, uključujući vinogradarstvo i masline, uzgoj povrća, proizvodnja sadnog materijala (sadnice voća, presadnice povrća i sjemenski krumpir), proizvodnja jaja, uzgoj ribe, uzgoj začinskog bilja, ljekobilja, gljiva, kao i proizvodnja meda.

Sve detalje o prijavi pročitajte OVDJE

Svim obrtnicima, zadrugama i poduzećima na raspolaganju je i Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama čije se prostorije nalaze u zgradi Hidroelektrane.

“Ovom prilikom želim poručiti svima koji planiraju aplicirati na EU4AGRI projekt da se za bilo kakvu pomoć i podršku mogu obratiti Agenciji za lokalni razvoj, koja ima tim za projekte upravo s iskustvom u pisanju sličnih projekata, a kroz svoj rad je ranije uspješno aplicirala i na EU4AGRI projekt”, poručio je direktor Agencije za lokani razvoj Danijel Burečić.

općina prozor - rama • informativna sesija o podršci poljoprivrednoj proizvodnji

EU4AGRI je četverogodišnji (2020-2024) projekt Europske unije vrijedan 20,25 milijuna eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekt provode i sufinanciraju Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

Do sada su informativne sesije u okviru EU4AGRI projekta održane u 11 gradova, i to: Bijeljina, Orašje, Modriča, Gračanica, Gradiška, Prijedor, Velika Kladuša, Trebinje, Žepče, Visoko i Goražde.

općina prozor - rama • informativna sesija o podršci poljoprivrednoj proizvodnji

 

općina prozor - rama • informativna sesija o podršci poljoprivrednoj proizvodnji

općina prozor - rama • informativna sesija o podršci poljoprivrednoj proizvodnji

općina prozor - rama • informativna sesija o podršci poljoprivrednoj proizvodnji

općina prozor - rama • informativna sesija o podršci poljoprivrednoj proizvodnjiprozor-rama.org

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO