back to top

Odluka o dodjeli mandata vijećnicima u Vijećima Mjesnih zajednica općine Grude

 

OPĆINSKI NAČELNIK GRUDE

Sukladno članku 5. Odluke o izborima za članove vijeća Mjesnih zajednica općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“ broj: 3/14) i Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o izborima za članove Vijeća Mjesnih zajednica općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“ broj: 3/23)  Općinski načelnik Grude, donosi

ODLUKU

o dodjeli mandata vijećnicima u Vijećima Mjesnih zajednica općine Grude

 

Članak 1.

           Sukladno Odluci Općinskog izbornog povjerenstva broj: 01-1-1500/23 od 11. listopada 2023. godine o potvrđenim rezultatima izbora za članove Vijeća Mjesnih Zajednica općine Grude, izvršena je dodjela mandata za članove Vijeća mjesnih zajednica primjenom D’Hondtove metode raspodjele. Dodijeljeni mandati nalaze se u prilogu ove odluke.

Članak 2.

            U slučaju prestanka mandata sukladno odredbama članka 86. Statuta općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“ broj: 1/08, 2/13 i 3/15), mandat se dodjeljuje idućem kandidatu s iste liste, prema redoslijedu ovjerenom od strane OIP-a na listi političkog subjekta.

Članak 3.

           Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku općine Grude“.

 

OPĆINSKI NAČELNIK GRUDE                                                                       Načelnik
Broj: 02-05-1509/23
Grude, 12. listopada 2023. godine                                                          Ljubo Grizelj, v.r.

 

>>>  Prilog: Odluka o dodjeli mandata vijećnicima u Vijećima Mjesnih zajednica općine Grude

grude.info

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO