back to top

Najavljujemo 35. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk

Na temelju članaka 33. i 56. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Čitluk – prečišćeni tekst (“Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 8/21) predsjednik Općinskog vijeća Čitluk Predrag Smoljan sazvao je 35. sjednicu Općinskog vijeća Čitluk. Sjednica će se održati 26. veljače (ponedjeljak) u 11,00 sati u Hotelu Brotnjo u Čitluku.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 34. redovite sjednice Općinskog vijeća Čitluk;

2. Pitanja vijećnika;

3. Razmatranje Informacije o radu za 2023. godinu Crvenog križa Čitluk;

4. Razmatranje Izvješća o radu za 2023. godinu Javnog pravobraniteljstva Čitluk;

5. Prijedlog Odluke o subvencioniraju dijela troškova komunalnih vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda;

6. Prijedlog akata vezanih za edukaciju vijećnika:
a) Prijedlog Odluke o stručnom usavršavanju vijećnika OV Čitluk;
b) Prijedlog Programa obuka vijećnika OV Čitluk za 2024. godinu;

7. Prijedlozi akata vezanih za razrješenje odnosno imenovanje članova Upravnog vijeća/Školskog odbora:
a) Kulturno – informativnog centra u Čitluku;
b) Srednje škole Fra Slavka Barbarića u Čitluku;

8. Prijedlozi Rješenja o imenovanju članova:
a) Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk;
b) Povjerenstva za imenovanje i preimenovanje naziva ulica i trgova u općini Čitluk;
c) Povjerenstva za obilježavanje i uređivanje grobišta II. Svjetskog rata i poraća na području općine Čitluk;

9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Kulturno – informativnog centra u Čitluku;

10. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo;

11. Prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za prostorno uređenje, imovinsko — pravne poslove i katastar zemljišta;

12. Razno.

Predsjednik OV Čitluk
Predrag Smoljan, dipl.oec.

The post Najavljujemo 35. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Čitluk appeared first on Općina Čitluk.

citluk.ba

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO