Na lokalitetu Gradac u tijeku radovi na konzervaciji novootkrivenih objekata

Arheološko nalazište Gradac, Ljubunci u općini Prozor-Rama zasigurno je jedno od najzanimljivijih ne samo u Bosni i Hercegovini nego i puno šire. 

Radi se o lokalitetu gdje se po keramici može zaključiti kako je riječ o razdoblju brončanog, željeznog, mlađeg željeznog doba, antike i kasne antike. Do sada je pronađena rimska cisterna (čatrnja) i crkva s krstionicom. Uz to je pronađeno mnoštvo keramike, drugih artefakata, a u crkvi je pronađen grob s kostima koje će biti osteološki obrađene i analizirane.

na lokalitetu gradac u tijeku radovi na konzervaciji novootkrivenih objekata

Ovih dana u tijeku su radovi na konzervaciji zidova koji su pronađeni tijekom dvije zadnje kampanje na ovom lokalitetu

Od samog početka radove vodi prof. dr. Snježana Vasilj, a na pojedinim dijelovima pogotovo kada je riječ o prapovijesnim istraživanjima pridružio se prof. dr. Darko Periša. Uz njih je do sada na ovom lokalitetu radilo još nekoliko arheologa na povremenim terenskim zadacima; Tino Tomas, Željka Pandža i Ivan Prce. Za koordinaciju radova u ime općine Prozor-Rama zadužena je udruga “Hereditas” čiji je predsjednik mr. povijesti Antun Kovčalija.

na lokalitetu gradac u tijeku radovi na konzervaciji novootkrivenih objekata

Dr. Snježana Vasilj o trenutnim aktivnostima je kazala za Ramski Vjesnik: „Trenutno na arheološkom lokalitetu Gradac ne izvodimo arheološke radove, nego radimo na konzervaciji dosada pronađenih objekata. Znači, treba sačuvati od daljnjeg propadanja i pokazati tu zanimljivu arhitekturu koja se osim crkve i cisterne nalazi na ovome mjestu. Između ostalog kuriozitet je da smo pronašli radionički centar i peć u kojoj se prerađivala, vidjet ćemo to u budućnosti, keramika ili se prerađivala ruda, jer je dosta nađeno željezne troske u prostoru peći.”

na lokalitetu gradac u tijeku radovi na konzervaciji novootkrivenih objekata

Zanimljivost zadnjih otkrića je upravo u pronalasku novih zidova, ali i ostataka peći. Ono što je do sada otkopano upućuje da je tu još dosta toga pod zemljom. O kojem razdoblju se radi kada je riječ o zadnjim otkrivenim zidovima i peći dr. Snježana Vasilj je kazala: „Radi se o periodu željeznog doba. Vidjet ćemo po ostacima keramike radi li se o starijem ili mlađem željeznom dobu. Bitno je da imamo peć na lokalitetu što potvrđuje i obrtnički centar ne samo sakralni.“

na lokalitetu gradac u tijeku radovi na konzervaciji novootkrivenih objekata

Ova zaštita je bitna ne samo od propadanja nego i zbog sve veće posjećenosti ovog zanimljivog arheološkog nalazišta.  Radove na istraživanju i konzervaciji financira općina Prozor-Rama. Cilj je ovo mjesto učiniti kako za znanstvene posjete i ekskurzije tako i u turističke jer je sam lokalitet i geografski veoma zanimljiv.

Sviđa Vam se članak? Podijelite ga!ramski-vjesnik.ba

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO