FOTO | Čapljinka Mirjana Kevo doktorirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

Dana 24. kolovoza 2022. godine naša sugrađanka Mirjana Kevo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru obranila je doktorski rad pod nazivom ”Procesnopravni učinci odgovora na tužbu u parničnom postupku” i ispunila uvjete za stjecanje stupanja doktora pravnih znanosti.

Mentorica našoj Mirjani bila je profesorica prof. dr. sc. Viktorija Habrich, izvanredni profesor Pravnog fakilteta Sveučilišta u Mostaru.

U radu je s teorijskog i praktičnog stajališta temeljem sveobuhvatne, detaljne i sustavne analize obrađen institut odgovora na tužbu i njegovi procesnopravni učinci u parničnome postupku. Rad je podijeljen na deset poglavlja. U radu je obrađen povijesni razvoj instituta tužbe, odgovora na tužbu i načela kontradiktornosti te dat povijesni prikaz procesnopravnih učinaka odgovora na tužbu. Analizirano je nacionalno uređenje tužbe, odgovora na tužbu i parničnih radnji stranaka i suda.

Centralni dio rada donosi dosad neistražen procesnopravni utjecaj odgovora na tužbu u parničnom postupku koji predstavlja izvorni dio rada gdje je donesen izvorni pristup i analiza različitih utjecaja dostavljanja/nedostavljanja odgovora na tužbu i de lege lata rješenja po istom te se daju de lege ferenda prijedlozi izmjena procesne legislative u Bosni i Hercegovini.

U radu su analizirani i aspekti prava na pravično suđenje kroz prizmu načela kontradiktornosti i dispozitivnih ovlaštenja stranaka čl. 6. Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljenih sloboda uz bogatu sudsku prasku Suda u Strasbourgu.

Veliki doprinos izvornosti rada dala je komparativna analiza procesnopravnih učinaka odgovora na tužbu na tijek parničnog postupka i okončanje parnice u bivšim jugoslovenskim republikama (Republika Hrvatska, Republika Srbija, Republika Makedonija, Republika Crna Gora, Republika Slovenija) i pojedinim europskim zemljama (Savezna Republika Njemačka i Republika Austria).

FOTO | Čapljinka Mirjana Kevo doktorirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

Budući da je Bosna i Hercegovina je 14. veljače 2016. godine u skladu s odredbom čl. 49. Ugovora o Europskoj uniji podnijela formalni zahtjev za članstvo u Europskoj uniji, koji za državu članicu, koja pristupa uniji, podrazumijeva pristup pravnoj stečevini (acquis communautaire) Europske unije, te da svaka država koja želi pristupiti u članstvo Europskoj uniji mora prihvatiti osnivačke ugovore i uskladiti svoje zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije te u okviru pravosudne suradnje u Europskoj uniji osigurati uvjete za izravnu primjenu Uredbi nakon što postane članica Europske unije, osobito veliki znanstveni doprinos radu daje i temeljna obrada unificiranih europskih građanskih sudskih postupaka u građanskom procesnom pravu Europske unije i to: postupka o europskom ovršnom naslovu za nesporne tražbine, postupka o europskom platnom nalogu, te europskog postupka za sporove male vrijednosti, kao i zaštita načela kontradiktornosti i analiza utjecaja odgovora na tužbu na tijek i završetak postupka.

  (FOTO) Željezničar u fantastičnoj utakmici savladao Tuzla City

FOTO | Čapljinka Mirjana Kevo doktorirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

Doktorski rad sastoji se od 437 stranica i 1471 fus nota. Tekst sadrži sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku te popis korištene literature (znanstveni izvori, normativni akti, sudska praksa) koji obuhvaća 131 knjigu, 157 članaka, 171 sudsku odluku, te 71 pravni i međunarodni izvor te 61 internetski izvor.

ŽIVOTOPIS

Mirjana Kevo rođena je i nastanjena u Čapljini. Nakon stjecanja diplome Pravnog fakulteta pripravnički – volonterski staž odradila je u Općinskom sudu u Čapljini gdje je radila u razdoblju od 19.2.2007. do 19.2.2009. godine. Pravosudni ispit položila je 7. 5. 2009.godine pred Ministrstvom pravde Bosne i Hercegovine.

Nakon obavljenog pripravničnog staža zasnovala je radni odnos u Općini Neum, prvo u svojstvu Stručnog suradnika za imovinsko-pravne poslove, a potom Višeg stručnog suradnika za upravno-pravne poslove, gdje je radila u periodu od 1.6.2009. do 14.10.2010. godine.

Odlukom Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine imenovana je na mjesto stručnog suradnika u Općinskom sudu u Širokom Brijegu, gdje je radila u periodu od 15.4.2010. do 31.10.2018. godine.

Odlukom Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine od 26. rujna 2018. godine imenovana je za sutkinju te od 1. studenog 2018. godine radi u Općinskom sudu u Mostaru kao sutkinja na građanskopravnom referatu (opći parnični referat, obiteljski referat, te izvanparnični i ovršni referat).

Završila je najprije trogodišnji program početne obuke za stručnog suradnika, a potom obvezni program za novoizabrane suce, te je sudjelovala u brojnim edukacijskim programima i stručnim usavršavanjima u sklopu Centra za edukaciju sudaca i tužitelja F BiH kako iz građanskog, tako iz Europskog prava. Godine 2020. sudjelovala je kao član radne grupe u izradi Smjernica Kantonalnog suda u Mostaru i Općinskog suda u Mostaru za postupanje u prvostupanjskom parničnom postupku u sklopu „Projekta unapređenja kvalitete pravosuđa“ kojeg je implementiralo Visokog sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine. Prošla je i edukaciju za liderstvo „Vještine komunikacije, timski rad i lično liderstvo“ koja je održana u svibnju i rujnu 2021. godine.

  FOTO : U SPOMEN na obljetnice smrti dva velika duvanjska umjetnika – VIRGILIJA NEVJESTIĆA I PETRA MILOŠA

Sudjelovala je na dva međunarodna znantvena skupa koja je organizirao Pravni fakultet Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i Njemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) pod nazivom 9. međunarodna naučna konferenciju “Dani porodičnog prava-Aktualna problematika porodičnopravne teorije i prkase” održana dana 10.6.2021. godine, te Pravni fakultet Univerziteta Džemal Bijedić pod nazivom III. naučna konferencija, „Ljudska prava pred izazovima stvarnosti“ održana dana 9.12.2021. godine.
Bila je edukator na seminaru pod nazivom „Standardi izvještavanja, sloboda izražavanja i prevencija klevete“ održanom u lipnju 2020. godine u Banja Luci.

Završila je i obuku za edukatore za novoimenovane suce u području primjene Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Udata je i majka dvoje malodobne djece.

Do sada je objavila osam znanstvenih radova:

  • pregledni znanstveni rad pod nazivom: „Pravne posljedice propuštanja odgovora na tužbu“
  • pregledni znanstveni rad, pod nazivom: „Pravo na neovisan i nepristran sud prema čl. 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine“
  • izvorni znanstveni rad napisan u konaut. zajedno sa prof. dr. sc. Alenom Huseinbegović, dekanicom Pravnog fakuteta Džemal Bijedić u Mostaru i Medihom Boškailo Veledar, sutkinjom Općinskog suda u Mostar, pod nazivom: „Perspektiva dispozitivnih presuda i sudske nagodbe u sporovima za izdržavanje djece“,
  • izvorni znanstveni rad napisan u konaut. zajedno sa autoricama Minjom Belović i Medihom Boškailo Veledar, sutkinjama Općinskog suda u Mostar, pod nazivom: „Pravo na pristup sudu kao aspekt prava na pravično suđenje prema članku 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i u praksi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine“,
  • izvorni znanstveni rad napisan u konaut. zajedno sa autoricama prof. dr. sc. Viktorijom Habrich i Brankom Hrkać, pod nazivom: „Pravo na djelotvoran pravni lijek u parničnom postupku kroz prizmu čl. 13. Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama“,
  • izvorni znanstveni rad napisan u konaut. zajedno sa autoricom Minjom Belović, sutkinjom Općinskog suda u Mostar, pod nazivom: „Postupak za rješavanje spornog pravnog pitanja sa osvrtom na prethodni postupak pred Europskim sudom pravde“, objavljen u Zborniku radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, br. XXIX, 2021., str. 42.- 67.
  • znanstveni rad „Sudska nagodba“ objavljen u brošuri Sudska nagodba u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine, Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2022.,
  • pregledni znanstveni rad, pod nazivom Načelo dispozicije u parničnom postupku
  Gotovo polovica karcinoma u svijetu uzrokovana faktorima koji se mogu izbjeći

#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item1 {
background: url(https://caportal.net/wp-content/uploads/2022/08/Doktorica-Kevo-4-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item2 {
background: url(https://caportal.net/wp-content/uploads/2022/08/Doktorica-Kevo-7-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item3 {
background: url(https://caportal.net/wp-content/uploads/2022/08/Doktorica-Kevo-12-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item4 {
background: url(https://caportal.net/wp-content/uploads/2022/08/Doktorica-Kevo-9-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item5 {
background: url(https://caportal.net/wp-content/uploads/2022/08/Doktorica-Kevo-1-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item6 {
background: url(https://caportal.net/wp-content/uploads/2022/08/Doktorica-Kevo-2-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item7 {
background: url(https://caportal.net/wp-content/uploads/2022/08/Doktorica-Kevo-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item8 {
background: url(https://caportal.net/wp-content/uploads/2022/08/Doktorica-Kevo-5-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item9 {
background: url(https://caportal.net/wp-content/uploads/2022/08/Doktorica-Kevo-6-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item10 {
background: url(https://caportal.net/wp-content/uploads/2022/08/Doktorica-Kevo-8-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}
#tdi_1 .td-doubleSlider-2 .td-item11 {
background: url(https://caportal.net/wp-content/uploads/2022/08/Doktorica-Kevo-11-80×60.jpg) 0 0 no-repeat;
}

Objava FOTO | Čapljinka Mirjana Kevo doktorirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru pojavila se prvi puta na Čapljinski portal.

caportal.net

Koliko je koristan ovaj članak?

Kliknite na zvjezdicu da biste je ocijenili!

Prosječna ocjena / 5. Brojanje glasova:

Za sada nema glasova! Budite prvi koji će ocijeniti ovaj post.

Kako vam se ovaj post učinio korisnim ...

Podijelite ga s prijateljima!

Žao nam je što vam ovaj post nije bio koristan!

Poboljšajmo ovaj post!

Recite nam kako možemo poboljšati ovaj post?

Najnovije vijesti

Možda Vas zanima

Amela Borić: Magistra farmacije i specijalizantica farmaceutske tehnologije u Livnu osnovala vlastiti brend

Amela Borić, magistra farmacije, specijalizantica farmaceutske tehnologije osnivačica je...

ZZO HNŽ-a započinje distribuciju premije zdravstvenog osiguranja za 2023. godinu

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije u četvrtak, 1. prosinca,...

Sjećanje na filozofa Kasima Prohića

Večeras je u amfiteatru Srednje škole Konjic održan prigodan...

Dnevni horoskop za 30.11.2022.

Ovan Tempo kojim se stvari odvijaju danas će, najvjerovatnije, usporiti....

(Pred)adventska potrošnja

Ah, ni sam ne znam na čemu su to...

Preporučeno vamaISTAKNUTO
Možda bi vam se svidjelo