Dijelovi matice umrlih župe Rama iz razdoblja 1746.-1748.

Dijelovi matice umrlih župe Rama iz razdoblja 1746.-1748.

Pripremio: Anto Ivić

 1. 9. Na 2i. Agusta i746.[1] Pojde sovoga svita Andria Taraljev iz Trićana kako /je/ Bog otio od go/di/na 26.
 2. i0. Na 29. agusta i746. Pođe[2] sovoga svita Kate Anđelina iz Podbora, oružana s/veti/ sacramenti od go/di/na 24.
 3. ii. Na 6. Setebra i746. Pojd/e/ sovoga svita Lucia Taraljeva kako Bog otio od godina 40.
 4. i2. I/z/toga 9. Pojde sovoga svita Maria Jeličića oružana s/veti/ s/acramenti/ od go/di/na 32.
 5. i3. Iztoga na i1. Pojde zovoga svita Oršula Jelića od go/di/na 2.
 6. i4. Iztoga na 20. Pojde zovoga svita Božo Jeličić oružan s/veti/ s/acramenti/ od godina 40.
 7. i5. Iztoga na 2i. Pojde zovoga svita Manda iz Doljane kako/j/e Bog otio, od go/di/na i9.
 8. i6. Iztoga pojde zovoga svita Kate Tučića iz Jaklića od godina 42.
 9. i7. Na 6. otobra i746. Pojde zovoga svita Gargo Miačev iz Jaklića oružan s/veti/ s/acramenti/od godina i9.
 10. i8. Na i3. octobra i746. Pojde zovoga svita Stipana Miačev iz Jaklića oružan s/veti/ s/acramenti/od godina 2i.
 11. i9. Na 30. otobra i746. Pojde sovoga svita Petar Miačev iz Jaklića oružan s/veti/ s/acramenti/od godina 25.
 12. i9.[3] Na 4. Nov/em/bra i746. Pojde zovoga svita Mande Raičevića iz Jaklića oružana s/veti/ s/acramenti/ od go/di/na 20.
 13. 20. Iztoga pojde sovoga svita baba Ilinka oružana s/veti/ s/acramenti/ od godina 89.
 14. 2i. Iztoga pojde z ovoga svita Jele iz Podbora Sičaina [oru]žana s/veti/ s/acramenti/od go/di/na 9.
 15. [22.] Iztoga pojde sovoga svita Anđelia Miačeva, [od _ ] go/di/ne.
 16. [23. Izt]oga pojde sovoga svita Lucia Šuljeva od [godi]na 9.
 17. [24.] Na 16. de/cem/bra i746. [Pojdo]še sovoga svita dvi sestre iz kuće Mia[_]e[4] Domenika i
 18. [25.] Klara, oružane s/veti/ s/acramenti/ Domenika od g/odi/na 28 a Klara i9.
 19. [26.] Na 6. Jan/uar/a i747. [Poj]de sovoga svita Anica Jeličića [oru]žana s/veti/ s/acramenti/ od go(di)na 26.
 20. [27.] Iztoga pojde sovoga svita Tadia Jebačev s(in)[5] [or]užan s/veti/ s/acramenti/ od go/di/na 30.
 21. 28. Na 28 Jan/uar/a i747. Pojde zovoga svita Kate Jelića iz Doljane od go(di)na 56 oru/žana/ s/veti/ s/acramenti/
 22. 29. Na 4. Februara i747. Pojde z ovoga svita Mande žena Jozipa iz Doljane od go/di/na 38, oružana s/veti/ s/acramenti/
 23. 30. Pojde zovoga svita dite Mande, kćer Petra Gergića od go/di/na 6 kakono malana.
 24. 3i. Na 1. Februara i747. Pojde sovoga svita Jure sin Andrie Jeličića iz Podbora od po godine.
 25. 32. (nečitak upis, naknadno potpuno iskrižan).
 26. 32.[6] Na 19. Agusta i747. Pojde zovoga svita Matij Milišić iz Rumboka od godina 45 oružana s/veti/ s/acramenti/.
 27. 34.[7] Na 2. otobra i747. Pojde zovoga svita Juriša iz Trišćana, od go/di/na 68.
 28. 35. Na 8. otobra i747. Pojde z ovoga svita Ruzica na Kovačevu Polju, od go(din)a 30.
 29. 36. Na 20. otobra i747. Pojde zovoga svita Miško sProslapa oružan svetim sakramenti, o/d/ go/dina/ 60.
 30. 38.[8] Iztoga pojde zovoga svita Luka Šuljev oružan s/veti/ s/acramenti/ od go/di/na 46.
 31. 39. Pojde sovoga svita Vid sRavnoga od godine dana.
32. 40. Na 16. Marca i748. Umri od ga(_)ie[9] Jure Baljić iz Ripaca Sine luce Sine cruze Sine aqua Benedic[tione][10] S/ine/ S/acramenti/ kako/j/e Bog otio, teško v(_)laet[_][11]
 1. 4i. na 20. Marza i748. Pojde sovoga svita Petar sin Ivana [_]šića od go/di/na 20.
 2. 42. na 25. Maia i748. Pojde sovoga svita Antun Stupare[12] od go[dina _ ] iz Dolane.
 3. 43. na 28. Majia i748. Pojde sovoga svita Lucia Raičeva iz Jaklića.

Slika 8: Sačuvani list iz matice umrlih s upisima smrti iz 1747. i 1748.

GoSlim - smršaj zdravo

[1] Kao ekvivalent arapske znamenke „1“, u bosanici je korišteno „i“.

[2] Dosl. „pođe“, a prije i kasnije „pojde“

[3] Greškom je ponovljen redni broj.

[4] Vjerojatno Miačeve.

[5] Nejasno. Možda i sli…, S Li…, s Či…

[6] Redni broj 32. jer je prekrižen raniji upis.

[7] Preskočen je r. br. 33. zbog ranijeg upisa.

[8] Preskočen je r. br. 37.

[9] Srednje slovo je umrljano tintom. Čini se kao l ili n. To bi značilo da je nesretni Jure život završio kao galiot. Tomu bi u prilog bila činjenica da je umro bez sakramenata.

[10] Bez svjetla, bez križa, bez blagoslovljene vode = bez sakramenata. Oštećen je rub lista i kraj riječi.

[11] Teško čitljive riječi u okvirom istaknutom upisu smrti, a uz to nedostaje i rub lista. Moguće: vila/j/et.., vesla /j/e t…

[12] Ako se ne radi o inačici, vjerojatno je trebalo Stupara ili Stupareva. Stupari su živjeli u Doljanima.

Sviđa Vam se članak? Podijelite ga!ramski-vjesnik.ba

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO