back to top

ŽZH: Za održavanje i rekonstrukciju cesta više od 3,5 milijuna KM

Za održavanje, rekonstrukciju i izgradnju regionalnih cesta na području Zapadnohercegovačke županije u ovoj godini planirano je ukupno 3,512.000 konvertibilnih maraka, piše Večernji list BiH.

Što će se financirati

Kako se navodi u planu i programu održavanja i zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta u 2023. godini, koji je izradila Javna ustanova Ceste Zapadnohercegovačke županije, a na temelju Zakona o javnim cestama Zapadnohercegovačke županije, i koji je usvojilo Upravno vijeće Javne ustanove Ceste Zapadnohercegovačke županije, od ukupnog navedenog iznosa 890.000 konvertibilnih maraka planirano je za redovito održavanje, u što spada redovito održavanje i redovito održavanje u zimskim uvjetima. U redovito održavanje, za što je tijekom ove godine planirano 530.000 konvertibilnih maraka, spada organizacija sustavne ophodarske službe, čišćenje kolnika, košenje trave i granja, održavanje sustava za odvodnju, održavanje bankina, popravak i zamjena vertikalne signalizacije i opreme, popravak udarnih rupa i obnova kolnika, intervencije nakon nesreća i ostali radovi redovitog održavanja od 15. ožujka 2023. do 14. studenoga 2023. godine. Za redovito održavanje u zimskim uvjetima planirano je 360.000 konvertibilnih maraka. Iz navedenih sredstava financirat će se čišćenje snijega, sprječavanje i otklanjanje poledice, informiranje, odvodnja i ostali radovi zimskog održavanja, uključujući i temeljno redovito održavanje od 1. siječnja do 14. ožujka i od 15. studenoga do 31. prosinca 2023. godine. Prema planu i programu održavanja i zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta u 2023. godini, za izvanredno održavanje cesta i rekonstrukciju planirano je ukupno 2,092.000 konvertibilnih maraka.

Izvanredno održavanje cesta i rekonstrukcija podrazumijevaju veće radove na kolniku (obnova i zamjena asfaltnog zastora, krpanje, ojačanje, popravak kolničke konstrukcije…), odvodnji, odronima, klizištima, kosinama, cestovnim objektima te rekonstrukciju i slično od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine. Kako se navodi u planu i programu održavanja i zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta u 2023. godini, za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju i opremu cesta u ovoj godini planirano je 310.000 konvertibilnih maraka.

Nepredviđeni troškovi

Za nadzor, tehničku dokumentaciju i drugo planirano je ukupno 60.000 konvertibilnih maraka, dok sredstva pričuve iznose 160.000 konvertibilnih maraka. Kako je navedeno u spomenutom dokumentu, program utroška može obuhvatiti i nepredviđene troškove. U skladu s odlukom Vlade Zapadnohercegovačke županije, odnosno Upravnog vijeća JU Ceste Zapadnohercegovačke županije, program utroška će obuhvaćati i nerealizirane projekte iz 2022. godine, za čiju će se realizaciju koristiti neutrošena sredstva osigurana u 2022. godini.

Post ŽZH: Za održavanje i rekonstrukciju cesta više od 3,5 milijuna KM je prvi puta viđen na Grude Online.

www.grude-online.info

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO