back to top

Za novorođenčad iz proračuna FBiH izdvojeno 16.000.000 KM

Vlada Federacije BiH danas je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike donijela odluke kojima se usvaja deset programa.

Riječ je o utrošku sredstva u okviru tekućih i kapitalnih transfera iz nadležnosti ovog ministarstva u iznosu većem od 26,3 milijuna KM iz Proračuna FBiH za 2024. godinu.

Danas usvojeni Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele “Tekući transferi pojedincima – Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete”.

Utvrđen je Proračunom FBiH za 2024. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, iznosi 16.000.000 KM.

Kriteriji raspodjele ovih sredstava su da je majka državljanin BiH s prebivalištem u Federaciji BiH, te da je dijete rođeno u 2024. godini u BiH.

Svrha programa je materijalno osnaživanje obitelji na području Federacije BiH koje su tijekom 2024. godine ostvarile potomstvo.

Mjesečne liste

U skladu s ovom odlukom, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će sačinjavati pojedinačne mjesečne liste o korisnicima koji su ostvarili pravo i na osnovu kojih će se izvršiti isplata sredstava.

Kako je obrazloženo, rezultat je jačanje sistemske podrške porodicama s djecom pod jednakim uvjetima na području čitave Federacije BiH.

Drugom odlukom usvojen je Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele “Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama – Ustanovama za zbrinjavanje na razini Federacije BiH” u iznosu od 3.000.000 KM.

U okviru ovog transfera planirana je provedba aktivnosti na razvijanju postojećih i uspostavljanju novih oblika socijalnih usluga, te poboljšanju uvjeta smještaja za korisnike i rada.

Ovim aktivnostima obuhvaćeno je pet ustanova federalnog značaja, ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu Bakovići, Drin i Ljubuški, zatim Ustanova za socijalno zbrinjavanje, zdravstvenu njegu, odgoj i obrazovanje – Pazarić, te Ustanova za socijalno zbrinjavanje, odgoj i obrazovanje – Sarajevo.

Svrha programa je pružanje kvalitetnijih usluga smještaja i stručnog rada za 300 osoba koje borave ili rade u ovih pet ustanova socijalne skrbi.

2.000.000 KM za ustanove socijalne zaštite

Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele “Tekući transferi neprofitnim organizacijama sufinanciranje rada ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje na nivou Federacije BiH”, u iznosu od 2.000.000 KM, ima za cilj stvaranje pretpostavki za kvalitetno pružanje socijalnih usluga kroz stvaranje uvjeta za nesmetano redovno funkcioniranje ustanova.

Riječ je o Programu pomoći ustanovama za zbrinjavanje na nivou Federacije BiH kroz sufinanciranje troškova rada i poslovanja (Ustanova Hum), te Programu pomoći ustanovama za zbrinjavanje na nivou FBiH kroz subvencioniranje troškova grijanja i drugih energenata (ustanove Bakovići, Drin, Ljubuški i Pazarić).

Kada je riječ o Programu „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Sufinanciranje projekata za centre za socijalni rad i javne ustanove socijalne zaštite”, osigurana su sredstva u iznosu od 2.000.000 KM.

Sredstva će se dodjeljivati u tri kategorije.

Riječ je o nabavci stalnih materijalno-tehničkih sredstava, adaptaciji i uređenju postojećih objekata, te gradnji novih objekata.

Danas je usvojen i Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – provedba Zakona o zaštiti od nasilja u porodici” u iznosu od 1.500.000 KM.

Svrha Programa je podrška radu sigurnih kuća i skloništa za smještaj žrtava porodičnog nasilja je osiguranje zaštite i zbrinjavanja žrtava porodičnog nasilja u sigurnim kućama i skloništima kroz sufinanciranje troškova smještaja 300 žrtava porodičnog nasilja upućenih u sigurne kuće tijekom 2024. godine.

Na prijedlog Federalnog ministarstva iznos od 1.000.000 KM utvrđen je i program namijenjen za provođenje federalnih zakona socijalne zaštite i dječje zaštite i osoba s invaliditetom.

Korisnici sredstava su centri za socijalni rad i općinske službe nadležne za poslove socijalne zaštite s područja Federacije BiH.

650.000 za civilne žrtve rata

Prema usvojenom Programu, transfer za organizacije civilnih invalida iz Proračuna FBiH iznosi 650.000 KM.

Svrha ovog programa je stvaranje uvjeta za funkcioniranje saveza/udruženja osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata, s ciljem njihovog osnaživanja u zastupanju interesa ove populacije.

Usvojenim Programom transfer za financiranje i rad udruženja penzionera na razini Federacije (član 125. Zakona o PIO) utvrđenog Proračunom FBiH za 2024. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike iznosi 120.000 KM.

Također, danas je usvojen Program koji se odnosi na Strategiju za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u FBiH 2022. – 2027. godina.

U okviru ovog transfera planiran je program poboljšanja socijalne uključenosti marginaliziranih grupa u iznosu od 20.000 KM.

Donesenom odlukom Vlada Federacije BiH danas je usvojila i Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele – Transfer za realiziranje aktivnosti predviđenih Uredbom o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u Federaciji BiH, u iznosu od 20.000 KM.

Svrha Programa je jačanje stručnih kapaciteta pružatelja usluga kroz stručno osposobljavanje 100 osoba iz reda stručnih zaposlenika u centrima za socijalni rad i općinskim službama socijalne zaštite u oblasti primjene odgojnih preporuka, priopćenje je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Objava Za novorođenčad iz proračuna FBiH izdvojeno 16.000.000 KM pojavila se prvi puta na Čapljinski portal.

caportal.net

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO