back to top

Vlada ZHŽ: 900.000 KM za objekte vodnog gospodarstva

U petak 9. lipnja, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Predraga Čovića, u Širokom Brijegu je održana 9. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2022. godine i uputila ga u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je također donijela Odluku o donošenju Plana utroška sredstava „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovčke za 2023. godinu za sredstva koja se, nakon provedene procedure javnog prikupljanja aplikacija putem Javnog poziva, izdvajaju za sufinanciranje projekata vodnog gospodarstva u iznosu od 900.000,00 KM.

Navedena sredstva raspodijelit će se korisnicima kako slijedi: Općini Posušje – 300.000,00 KM za izgradnju dovodno-distribucijskog vodovoda čvor 2 – Vrpolje, vodovodnog sustava Rakitno; Gradu Ljubuški – 225.000,00 KM za otplatu investicijskog kredita Razvojnoj banci Federacije BiH – Vodoopskrba; Općini Grude – 150.000,00 KM za sanaciju i rekonstrukciju dijela vodozahvata Grudsko Vrilo te Gradu Široki Brijeg – 225.000,00 KM za izgradnju kanalizacijskih kolektora u Širokom Brijegu (otplata investicijskog kredita), zatim za radove na izgradnji crpne stanice Knešpolje te za redovito održavanje i čišćenje kanala hidrosustava Široki Brijeg.

Uz to donesene su sljedeće odluke:

  • Odluka o raspisivanju i provedbi Javnog oglasa za izbor i imenovanje člana Upravnog vijeća Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke
  • Odluka o dodjeli koncesije gospodarskom društvu DTI 21 d. o. o. Široki Brijeg za izgradnju i korištenje fotonaponske elektrane „DTI 1“ na lokaciji Knešpolje, grad Široki Brijeg;
  • Odluka o dodjeli koncesije gospodarskom društvu Perišić d. o. o. Grude za izgradnju i korištenje fotonaponske elektrane Perišić 1/700 na lokaciji Privija, općina Grude.

Zbog imenovanja novog saziva Vlade Županije Zapadnohercegovačke doneseno je Rješenje o razrješenju Stožera civilne zaštite ŽZH u sastavu: Zdenko Ćosić, Drago Martinović, Toni Kraljević, Dario Sesar, Tomislav Pejić, David Grbavac, Miroslav Ramljak, Zoran Zadro, Mario Bošnjak, Jadranka Karačić, Mladen Bošnjak i Josip Zelenika.

Novoizabrani Stožer civilne zaštite ŽZH je u sljedećem sastavu: Predrag Čović (zapovjednik Stožera), Drago Martinović (načelnik Stožera) te članovi Blagica Leko (za područje financiranja), Dario Sesar (za područje gospodarstva), Tomislav Pejić (za područje zdravstva), Mladen Bebek (za područje unutarnjih poslova), Zvonimir Širić (za područje graditeljstva i zaštite okoliša), Zoran Zadro (za poslove zaštite i spašavanja životinja i namirnica životinjskog porijekla), Jadranka Karačić (za mjere zaštite od požara i neeksplodiranih ubojitih sredstava), Mladen Bošnjak (za ostale mjere civilne zaštite) i Josip Zelenika, tajnik Crvenog križa Županije Zapadnohercegovačke.

Predrag Čović iz Širokog Brijega razriješen je dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Javne ustanove Ceste ŽZH na osobni zahtjev, dok je Anton Vukojević iz Ljubuškog imenovan na dužnost privremenog predsjednika, do okončanja natječajnog postupka za konačno imenovanje u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, Vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Također, imenovano je i Povjerenstvo za izradu prijedloga Poslovnika o radu Vlade ŽZH. Zadatak Povjerenstva je izraditi prijedlog Poslovnika o radu Vlade te isti dostaviti Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke na daljnji postupak, stoji u priopćenju Vlade ŽZH.

Post Vlada ZHŽ: 900.000 KM za objekte vodnog gospodarstva je prvi puta viđen na Grude Online.

www.grude-online.info

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO