back to top

Uputa za postupanje u postupku obnavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na dječji dodatak

Centar za socijalni rad Čitluk sve zainteresirane korisnike obavještava kako je objavljena Uputa za postupanje u postupku obnavljanja zahtjeva za nastavak ostvarivanja prava na dječji dodatak prema Zakonu o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Spomenutu Uputu prenosimo u cijelosti:

Uputa za postupanje u postupku obnavljanja zahtjeva za nastavak ostvarivanja prava na dječji dodatak prema Zakonu o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 52/22)

Uz zahtjev za nastavak ostvarivanja prava na dječji dodatak po Zakonu potrebno je pribaviti sljedeću osnovnu dokumentaciju:
a) CIPS prijavnice svih članova zajedničkog domaćinstva;
b) kućnu listu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa;
c) izjavu zakonskog zastupnika u kojoj se navode objektivni razlozi nepodudaranja CIPS prijavnica i kućne liste (u slučaju nepodudaranja istih), koja ne mora biti ovjerena od strane nadležnog općinskog organa i koja se daje u nadležnom centru za socijalni rad/službi socijalne zaštite;
d) dokazi o prihodima za posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva koji su propisani čl. 10., 11., 12. i 13. Pravilnika (dokazi o prihodima iz poreznih evidencija, dokazi o prihodima prema propisima o borilačko-invalidskoj zaštiti);
e) izjavu u kojoj će zakonski zastupnik djeteta potvrditi da su svi ostali podaci i dostavljena dokumentacija uz prvobitni zahtjev ostali nepromijenjeni, koja ne mora biti ovjerena od strane nadležnog općinskog organa i koja se daje u nadležnom centru za socijalni rad/službi socijalne zaštite.

Ukoliko je zahtjev na osnovu kojega je doneseno rješenje o priznavanju prva na dječji dodatak po Zakonu podnesen u mjesecu listopadu, tada do prestanka prava dolazi nakon 12 mjeseci, odnosno zaključeno s mjesecom rujnom. Zakonski zastupnik djeteta je dužan obnoviti zahtjev za dječji dodatak u mjesecu prije mjeseca priznavanja prava (ako je zahtjev podnesen u mjesecu listopadu, zakonski zastupnik pristupa reviziji u mjesecu rujnu). Na jednak način se postupa i u pogledu zahtjeva podnesenih u drugim mjesecima.

The post Uputa za postupanje u postupku obnavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na dječji dodatak appeared first on Općina Čitluk.

citluk.ba

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO