back to top

Sastanak u Konjicu: Mogućnosti zaštite gornjeg toka Neretve

Udruženje “Dinarica” iz Mostara organiziralo je danas u Konjicu sastanak pod nazivom “Pregled regulatornog i institucionalnog okvira za zaštitu prirode u BIH-“Slučaj gornji tok rijeke Neretve”. Sastanak je okupio predstavnike gradske uprave Konjic, resornog ministarstva, ekoloških udruženja i organizacija čiji je rad usko povezan sa zaštitom rijeka u BiH, s posebnim akcentom na rijeku Neretvu, kazao je Đorđe Stefanović, izvršni direktor Udruženja “Dinarica” iz Mostara.

“Nama je bio cilj danas da okupimo ljude iz različitih struktura, od državnih tijela, nadležnih iz oblasti okoliša i voda, a pozvali smo i nadležne iz energetike, mada oni imaju praksu da se ne odazivaju na te pozive. Ovdje su danas i ljudi iz gradske uprave Konjic. Radi se već jako puno na tome da se skrene pažnja na izgradnju HE Ulog. Tu smo sada između “čekića i nakovnja”, jer imate veliki interes ljudi koji grade, imate interes nas zaštitara da se to ne radi, i teško je predvidjeti šta će se tu desiti, ali ono što odgovorno tvrdim jeste da barem nevladine organizacije iz BiH zajedničkim snagama pokušavaju na sve moguće načine, i preko međunardonih foruma,  da zaustave gradnju da bi se efekat te HE Ulog umanjio, da rijeku Neretvu ne ošteti previše, da se tako izrazim”-kazao je Stefanović.

Amir Variščić i Đorđe Stefanović

Esad Omerović, pomoćnik gradonačelnika u Službi za građenje, saobraćaj, zaštitu okoline i komunalne poslove, kazao je da Grad Konjic u kontinuitetu vodi borbu po pitanju izgradnje HE Ulog. Nažalost, često je izostajala podrška drugih nadležnih institucija, ali ohrabruje činjenica da ponovo postoji volja da se zajedničkim snagama pokrenu neka nova pitanja i rješenja.

“Grad Konjic u kontinuitetu vodi borbu po pitanju HE Ulog. U periodu usvajanja prostornog plana RS, mi smo bili angažovani i tada smo davali primjedbe na taj dio plana, ali, nažalost, tada smo bili usamljeni. U toku 2010.godine, kada su krenule te neke početne aktivnosti, Grad Konjic je u više navrata slao dopise i skretao pažnju nadležnim federalnim ministarstvima i investitorima, da se ne može tako raditi, jer to ima ogroman utjecaj na život i zdravlje naših stanovnika. I sadašnji gardonačelnik, dok je bio u parlamentu, pokrenuo je bio Inicijativu da se uključe nadležna ministarstva i da se riješi pitanje HE Ulog, ali, nažalost, svi su bili usamljeni. Nas raduje da se ponovo krenulo s tom pričom, nadamo se da nije kasno, a mi kao Grad Konjic ćemo dati u svakom slučaju podršku višim nivoima, jer je to u njihovoj nadležnosti, ali i nevladinim organizacijama, u dijelu poteza i aktivnosti na zaštiti naših sugrađana”-kazao je Omerović.

Zineta Mujaković, šef Odsjeka za očuvanje biodiverziteta i prirode u sektoru okoliša u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma istaknula je da je stav Federalnog ministarstva i stav ovog sektora da se trebaju zaštititi prirodne vrijednosti kojima obiluje naša država, a samim time i tok rijeke Neretve.

sastanak u konjicu: mogućnosti zaštite gornjeg toka neretve
Zineta Mujaković

“Prisustvujemo ovom događaju u cilju davanja naše pomoći da zaštitimo naše vrijednosti. Mi smo uključeni u proces sada dostavljene tužbe Bernske konvencije u cilju zaštite vrsta koje se nalaze na aneksima Bernske konvencije, I postupili smo prema preporukama koje su dostavljene na državnom nivou. Mi smo u ime Federalnog ministarstva poduzeli aktivnosti u cilju preporuka dostavljanja nadležnim ministarstvima, Federalnom ministarstvu prostornog uređenja da razmotri preporuke ernske konvencije, kao i nadležnom ministarstvu u HNK” – izjavila je Zineta Mujaković.

Kao jedno od mogućih rješenja moglo bi biti i da se prostor u gornjem toku rijeke Neretve s obje strane proglasi zaštićenim prostorom, odnosno da budu dva nacionalna parka, s jedne strane nacionalni park Prenj, Čvrsnica, Čabulja, a s druge strane Bjelašnica, Visočica, Rakitnica i Treskavica, pojasnio je Amir Variščić, predsjednik Udruženja “Zeleni- Neretva” Konjic.

“Ranijim prostornim planom gornji tok rijeke Neretve je bio predviđen i kao dijelovi nacionalog parka s obje strane obale. S jedne strane to su Prenj, Čvrsnica, Čabulja, a s druge strane Bjelašnica, Visočica, Rakitnica i Treskavica. Međutim, sami tok Neretve je bio predviđen za gradnju brana, što totalno nije kompatibilno. Sada kada su ti planovi na nekom “stand by”, pogotovo HE Konjic je izbačena iz svih planova, Glavatičevo i Bjelimići su na nekom daljem spisku, trenutno su u fazi mirovanja, tako da je to prilika da se vlastima predloži jedan konkretan plan, za zaštitu gornjeg toka rijeke Neretve, institucionalno, naravno. Znači, da država zaštiti u nekom određenom nivou zaštite, i mi se iskreno nadamo da bi to pomoglo i Gradu Konjicu, ali i svima, ne samo sa ekološke strane, nego i sa ekonomske i svih drugih aspekata”-poručio je Variščić.

Vladimir Topić, iz Centra za životnu sredinu Banja Luke, rekao je da dugo godina sa partnerskim organzacijama pokušavaju realizovati projekte na zaštiti gornjeg toka rjeke Neretve.

sastanak u konjicu: mogućnosti zaštite gornjeg toka neretve
Vladimir Topić

“Prije par sedmica smo bili na terenu, kada je došlo do zagađenja rijeke Neretve, usljed izgradnje HE Ulog. To je jedna  velika ekološka katastrofa ogromnih razmjera, jer su se posljedice osjetile i do MZ Bjelimići, Glavatičevo, pa i do Konjica. Važno je napomenuti da je rijeka Neretva prva kategorija, prvog kvaliteta vode i odlikuje se visokim stepenom biodiverzteta, i kao takva smatramo da bi trebalo da uvažava tu pravnu zaštitu, da je sačuvamo u najboljem obliku koji imamo” – izjavio je Topić, naglasivši da se HE Ulog gradi više od deset godina i da je najbolja mogućnost očuvanja bila na samom početku, u periodu od 2000. do 2015. godine, kada se razmatrala i planirala ta ideja da se to gradi, to je bio idealan momenat da se sagledaju adekvatno kakvi uticaju mogu da se dese u budućnosti, i da se ti projekti zaustave

“Javne rasprave su površno urađene, bila je u Kalinoviku, a nije u Konjicu i onda smo došli u situaciju da se dese te posljedice, koje su se desile sada. Nažalost, u poodmakloj je fazi izgradnja elektrane, ali i dalje imamo mogućnost dataj  projekat uskladimo, da idemo ka očuvanju prirode” – naveo je Topić.

radiokonjic.ba

16.10.2023.

Dinarica-PR_16.10.23.Pregled-regulatornog-i-institucionalnog-okvira-za-zastitu-prirode-u-BiH-„Slucaj-gornji-tok-rijeke-Neretve_EB_finaldocxPreuzmi

radiokonjic.ba

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO