back to top

Priopćenje za javnost sa 26. sjednice Vlade

Danas 29. prosinca 2023. godine u Širokom Brijegu je, pod predsjedavanjem predsjednika Predraga Čovića, održana 26. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Odluke donesene na sjednici Vlade

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2024. godinu; Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2024. godinu; Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu i procjenu Financijskog plana za 2025. i 2026. godinu; Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu; Odluka o proglašenju 2. siječnja 2024. godine (utorak) neradnim danom u Županiji Zapadnohercegovačkoj; zatim Odluku o davanju suglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Razlozi za zaključivanje ovog Kolektivnog ugovora su bliže definiranje prava i obveza poslodavaca i uposlenika u oblasti zdravstva, odnosno u javnim zdravstvenim ustanovama na području Županije Zapadnohercegovačke. Neto satnica u iznosu od 2,31 KM, koja je bila definirana Kolektivnim ugovorom iz 2021. godine, povećat će se na iznos od 2,71 KM od 1. siječnja 2024. godine, te na iznos od 2,81 KM od 1. ožujka 2024. godine, kako je dogovoreno ovim Kolektivnim ugovorom;

Odluku o posudbi nekretnine označene kao k. č. 298/1 E PP2 k. o. Grude – Grad u vlasništvu Županije Zapadnohercegovačke Javnoj ustanovi Zavod za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke. Nekretnina u vlasništvu Županije Zapadnohercegovačke se dodjeljuje na posudbu Javnoj ustanovi Zavod za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke, bez naknade, kako bi se osigurali potrebni uvjeti za obavljanje poslova iz nadležnosti Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke, i to na razdoblje od 20 godina;

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o ispati sredstava za investicije u zdravstvu Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, koju je donijelo Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke. Financijska sredstva predviđena Odlukom Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke odobravaju se Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar u iznosu od 230.000,00 KM bez PDV-a. Razlog donošenja ove Odluke je poboljšavanje uvjeta, opreme i prostora te pružanje kvalitetnije zdravstvene zaštite u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar;

Rješenja o razrješenju i imenovanju

Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popis novčanih sredstava, donacijskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obveza, razgraničenja i kapitala Županije Zapadnohercegovačke sa stanjem na dan 31. 12. 2023. godine, Rješenje o imenovanju Glavnog popisnog povjerenstva za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara županijskih ministarstava i uprava sa stanjem na dan 31, 12. 2023. godine, Rješenje o imenovanju Glavnog popisnog povjerenstva za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke sa stanjem na dan 31. 12. 2023. godine, Rješenje o imenovanju Glavnog popisnog povjerenstva za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke sa stanjem na dan 31. 12. 2023. godine, Rješenje o imenovanju Glavnog popisnog povjerenstva za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke sa stanjem na dan 31. 12. 2023. godine te Rješenje o imenovanju Glavnog popisnog povjerenstva Županije Zapadnohercegovačke za redoviti godišnji popis i izvor sredstava sa stanjem na dan 31. 12. 2023. godine.

Post Priopćenje za javnost sa 26. sjednice Vlade je prvi puta viđen na Grude Online.

www.grude-online.info

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO