back to top

Povećan broj konjičkih penzionera koji će moći koristiti besplatno banjsko liječenje

Za razliku od prošle, kada je te usluge moglo koristiti 6 penzionera, ove godine 12 članova Udruženja penzionera/umirovljenika Konjic moći će koristiti besplatno banjsko liječenje. Rezultat je to odluke Federalnog zavoda PIO/MIO -Sarajevo koje je obezbijedilo dodatni broj besplatnih banjskih liječenja  u trajanju od 8 dana.

Jedan konjički penzioner već je iskoristio to pravo, a preostalih pet iz prve grupe to će učiniti u septembru. O tome kojih će još 6 penzionera, članova Udruženja moći koristiti to prave znati će se nakon 18. avgusta kada ističe rok za dostavu potrebne dokumentacije. Novoodabrani će svoje pravo iskoristiti u skladu sa dogovorom sa zaposlenicima liječilišta, a uglavnom se radi o Reumalu u Fojnici.

Ovo pravo mogu ostvariti članovi Udruženja penzionera/umirovljenika Konjic čije zdravstveno stanje zahtijeva banjsku rehabilitaciju,oni čije penzije ne prelaze 1,5 najniže penzije u Federaciji BiH ( 807,25 KM ), koji nemaju druga lična primanja i koji do sada nisu koristili ovaj vid rehabilitacije”-naveo je predsjednik Upravnog odbora Udruženja Edo Hajduk.

Povećan broj konjičkih penzionera koji će moći koristiti besplatno banjsko liječenje

Osim navedenih opštih uslova, zainteresovani za banjsko liječenje  trebaju dostaviti: fotokopiju posljednjeg čeka od penzije, fotokopiju medicinske dokumentacije sa preporukom o nužnosti banjskog liječenja, izjavu u kojoj korisnik izjavljuje da nema drugih ličnih primanja , te da nije do sada bio na rehabilitaciji o trošku FZ P/M i invalidskog osiguranja, te ličnu kartu na uvid.

Prijave se primaju najkasnije do 18.avgusta do 12 sati u prostorijama Udruženja penzionera na Vardi.

radiokonjic.ba

09.08.2023.

jasminka@radiokonjic.ba

radiokonjic.ba

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO