back to top

Potpisan Sporazum sa sindikatima o povećanju osnovice za obračun plaće, naknade za tpli obrok i isplati božićnice proračunskim korisnicima

Danas su u zgradi Vlade Hercegbosanske županije, predsjednik Vlade Ivan Vukadin, ministar financija Draško Dalić i ministar unutarnjih poslova Mario Lovrić, održali sastanak s predstavnicima Sindikata državnih službenika, namještenika i zaposlenika Hercegbosanske županije, Sindikatom djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije, Nezavisnim sindikatom djelatnika srednjih škola Hercegbosanske županije i Samostalnim sindikatom osnovnog odgoja i obrazovanja Kantonalni odbor Kantona 10 kojom prigodom je potpisan Sporazum o utvrđivanju osnovice za obračun plaće i naknade za ishranu tijekom rada za 2024. godinu. Strane potpisnice ovog Sporazuma suglasne su da se osnovica za obračun plaća za državne službenike, namještenike zaposlenike, policijske službenike, uposlenike u osnovnim i uposlenike u srednjim školama Hercegbosanske županije za period od 1. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2024. godine utvrdi u neto iznosu od 380,00 KM kao i bod za obračun plaće u vrijednosti 1.0. Utvrđena je i naknada za ishranu tijekom rada (topli obrok) za period od 1. siječnja 2024 godine do 31. prosinca 2024. godine u neto iznosu od 12,50 KM. Vlada se obvezala da će do kraja 2023. godine isplatiti i dar za blagdane (božićnicu) za 2023. godinu, u neto iznosu od 300,00 KM. Tom prigodom ministar financija Draško Dalić istaknuo je kako će to biti prva isplata božićnice naprijed navedenim korisnicima proračuna Hercegbosanske županije od njezinoga osnutka.  Vlada se također obvezala da će početkom 2024. godine započeti pregovore sa Sindikatom državnih službenika, namještenika i zaposlenika Hercegbosanske županije, Sindikatom djelatnika Ministarstva nutarnjih poslova Hercegbosanske županije, Nezavisnim sindikatom djelatnika srednjih škola Hercegbosanske županije i Samostalnim sindikatom osnovnog odgoja i Obrazovanja – Kantonalni odbor Kantona 10 s ciljem potpisivanja Kolektivnih ugovora.

livnovine.com

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO