back to top

Održana 30.sjednica GV Konjic: Usvojen Budžet za 2024.godinu u iznosu od skoro 29 miliona KM

Vijećnici Gradskog vijeća Konjic su na sjednici jednoglasno usvojili Budžet Grada Konjica za 2024.godinu u iznosu od 28 miliona 987 hiljada KM, koji je obrazložio Adnan Špago, pomoćnik gardonačelnika u Službi za ekonomsko- finansijske i pravne poslove. Nakon što se vijećnici nakon otvaranja rasprave nisu javili za istu, predsjednik Gradskog vijeća Konjic Kenan Greda, zaključio je raspravu, te pozvao na izjašnjavanje o amandmanima SBIH-a i SDP-a na Prijedlog Budžeta, a koji nisu usvojeni, jer nisu dobili potrebnu većinu. 

Adnan Špago, pomoćnik gradonačelnika u Službi za ekonomsko- finansijske i pravne poslove je govoreći o Budžetu za narednu godinu kazao:

Vijećnici su usvojili dvije odluke o odobrenju novčanih sredstava. Obje su u iznosu po 100.000 KM, jedna je namijenjena za pomoć palestinskom narodu u Pojasu Gaze, a druga za FK Klis za rekonstrukciju pomoćnog stadiona. Usvojena je i Odluka o davanju prethodne Saglasnosti na imenovanje direktora JKP „Standard“ d.o.o. Konjic u Konjicu, kojom je data prethodna Saglasnost Nadzornom odboru JKP „Standard” d.o.o.  Konjic da se za direktora JKP „Standard“ d.o.o. Konjic,  imenuje Samir Memić, magistar građevinarstva iz Konjica, na mandat od 4 godine. Vijećnici su poprilično vremena utrošili na raspravu o ovoj tački koja je usvojena  sa 16 glasova, protv je bilo 8 vijećnika, a jedan suzdržan.

Usvojena je i odluka kojom je Ministarstvu unutrašnjih poslova HNK-a, PU Konjic, dodijeljen bez naknade, na korištenje poslovni prostor koji se nalazi u ulici Musala, na period od pet godina, kao i odluka o davanju Saglasnosti na izmjene i dopune Pravila Javne ustanove ”Druga osnovna škola” Konjic  kao uslov za obavljanje djelatnosti i poslovanja Javne ustanove ”Druga osnovna škola” Konjic. Usvojena je i odluka o gradskim administrativnim taksama s Tarifom administrativnih taksi, kojom se uređuje plaćanje administrativnih taksi za spise i radnje u upravnim stvarima kod službi Gradske uprave i drugih pravnih lica kojima su zakonom ili propisom Gradskog vijeća Grada Konjica povjerena javna ovlaštenja da samostalno rješavaju u upravnim stvarima o određenim pravima i obavezama i interesima. Jednoglasno je danas usvojen i izvještaj o poslovanju preduzeća “Šumarstvo- Prenj” Konjic za period od januara do juna 2023.godine, a data je i saglasnost na plan gazdovanja ovog preduzeca za 2024.godinu i plan gazdovanja područje “Krša”. Također, usvojen je i izvještaj o radu Agencije za ekonomski razvoj “Prvi korak” Konjic za 2022.godinu sa prilozima.

U nastavku čujte komentare predsjednika klubova stranaka koje participiraju u Gradskom vijeću Konjic na današnju 30.sjednicu

Šefik Alihodžić, predsjednik Kluba vijećnika SDA

Sejad Hakalović, predsjednik Kluba vijećnika SDP

Himzo Muhibić, predsjednik Kluba vijećnika SBIH

Ajdin Tinjak, predsjednik Kluba nezavisnih vijećnika

Amina Madžak, vijećnica Platforme za progres

Snimak 30.sjednice Gradskog vijeća Konjic možete slušati u programu Radio Konjica u subotu, 30.decembra u 10 sati.

radiokonjic.ba

30.12.2023.

samra@radiokonjic.ba

amila@radiokonjic.ba

radiokonjic.ba

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO