back to top

Obavještenje za obnavljanje zahtjeva za nastavak ostvarivanja prava na dječiji dodatak po propisu FBiH

U skladu sa uputstvom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u mjesecu augustu tekuće godine počinje obnova postupka za nastavak ostvarivanja prava na federalni dječiji dodatak za one korisnike prava kojima po rješenju JU Centar za socijalni rad u Konjicu pravo teče od oktobra 2022. godine.

Ukoliko je zahtjev na osnovu kojeg je doneseno rješenje o priznavanju prava na dječji dodatak po Zakonu podnesen u mjesecu oktobru 2022. godine, do prestanka prava dolazi nakon 12 mjeseci, odnosno zaključno s mjesecom septembrom 2023. godine, te je zahtjev za obnavljanje postupka priznavanja prava na dječiji dodatak potrebno podnijeti u augustu 2023. godine.

Uz zahtjev za nastavak ostvarivanja prava na dječji dodatak potrebno je predati:

a) CIPS prijave o prebivalištu svih članova zajedničkog domaćinstva,

b) kućnu listu ovjerenu u općini/gradu,

c) izjavu u kojoj će zakonski zastupnik djeteta potvrditi da su svi ostali podaci i dostavljena dokumentacija uz prvobitni zahtjev ostali nepromijenjeni, koja ne mora biti ovjerena od strane nadležnog opštinskog/gradskog organa i koja se daje u JU Centar za socijalni rad u Konjicu.

Podnosioci zahtjeva, uz navedeni zahtjev za nastavak ostvarivanja prava na dječji dodatak, dostavljaju samo CIPS prijave i kućnu listu, dok će dokumentaciju kojom se dokazuju prihodi članova zajedničkog domaćinstva pribavljati JU Centar za socijalni rad u Konjicu po službenoj dužnosti.

JU Centar za socijalni rad Konjic

radiokonjic.ba

10.08.2023.

radiokonjic.ba

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO