back to top

NATJEČAJ za dodjelu stipendija za dodiplomske studije iz Napretkova “Fonda za stipendiranje i sveučilište Ivo Andrić – Vladimir Prelog” i Podfonda Irena Kozarić

Na osnovi članka 38. točka 12. Statuta Hrvatskog kulturnog društva Napredak dana 4. prosinca 2023. godine Središnja uprava Hrvatskog kulturnog društva Napredak raspisuje:

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija za dodiplomske studije iz Napretkova “Fonda 
za stipendiranje i sveučilište Ivo Andrić-Vladimir Prelog” i Podfonda Irena Kozarić i to:

 1. Stipendije za studente viših godina studija, koji nisu apsolventi i koji nisu ponavljali godinu te nemaju navršenih 27 godina života.
  Stipendija iznosi 1.500,00 KM za godinu dana.
 2. 10 stipendija za studente prve godine studija, koji prvi puta upisuju prvu godinu, a koji imaju manje od navršenih 20 godina života.
  Stipendija iznosi 1.000,00 KM za godinu dana.
 3. Stipendije iz Podfonda Irene Kozarić za studente bez odgovarajuće roditeljske skrbi ili za studente koji se nalaze u posebno teškoj socijalnoj situaciji.
  Stipendija iznosi 1.500,00 KM za godinu dana.

Povjerenstvo za stipendije zadržava mogućnost pozivanja na razgovor svakog kandidata pojedinačno s ciljem definiranja njegovih kvalifikacija, sposobnosti i opće motiviranosti kandidata, kao i motiviranosti za rad u okvirima djelovanja HKD Napredak.

Uz popunjen Prijavni obrazac i zamolbu za stipendije iz Napretkova fonda za stipendiranje prijava za natječaj treba sadržavati slijedeću:

Obveznu dokumentaciju:

 1. Presliku važeće članske iskaznice HKD Napredak za tekuću godinu, odnosno potvrdu podružnice ili Središnje uprave kojom se potvrđuje članstvo;
 2. Zamolbu s kratkim životopisom i vlastoručnim potpisom;
 3. Potvrdu o dosadašnjem uspjehu u školovanju i ovjereni prijepis ocjena;
 4. Potvrdu o upisu u iduću nastavnu/akademsku godinu.
 5. Oni koji prvi put upisuju I. godinu fakulteta trebaju dostaviti svjedodžbu četvrtog razreda srednje škole i završnog (maturalnog ispita) te, kao dokaz o upisu na fakultet, potvrdu ili presliku važećeg indeksa

 Dodatnu dokumentaciju:

 1. Potvrda o školovanju brata/sestre (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom);
 2. Potvrda o osvojenim nagradama na županijskoj/kantonalnoj, državnoj i međunarodnoj razini;
 3. Preporuka podružnice ili udruge HKD Napredak u kojoj je kandidat učlanjen o volonterskom sudjelovanju u njezinom radu.

Kandidatima koji se nalaze u nezavidnoj materijalnoj situaciji stipendije će se isplaćivati iz izdvojenih sredstava na posebnom računu Središnje uprave HKD Napredak koji nosi naziv „Podfond Središnje uprave HKD Napredak – Irena Kozarić“.

Osim gore navedene obvezne i dodatne dokumentacije, kandidati koji se nalaze u ovoj kategoriji dužni su u prijavi naglasiti da se prijavljuju u kategoriji za „Podfond Središnje uprave HKD Napredak – Irena Kozarić“, te dostaviti i:

 1. Ovjerenu kućnu listu (dostupnu u mjesnim općinskim uredima);
 2. Potvrdu o primanjima roditelja, (presliku zadnje plaće) ili presliku zadnjeg mirovine, odnosno  potvrdu o neuposlenosti izdanu od strane nadležnog ureda za zapošljavanje) ili dokaz o nekom drugom izvoru primanja (izjava o načinu na koji se obitelj uzdržava);
 3. Ukoliko jedan ili oba roditelja nisu živi, onda i dokaz o smrti roditelja.

Stipendisti iz protekle akademske godine koji apliciraju na Natječaj za dodjelu stipendija za iduću akademsku godinu dužni su samo dostaviti:

 • Izmjene koje se odnose na osobne podatke, ako ih ima
 • Potvrdu o upisu u iduću akademsku godinu,
 • Prijepis ocjena s prethodne godine i
 • Potvrdu/preporuku Podružnice HKD Napredak kojoj pripadaju ili Središnje uprave HKD Napredak.

Napomena:

Apsolventi, nemaju pravo  aplicirati na Natječaj za dodjelu stipendija.

Apsolventom se smatrati studenti koji su upisali i ovjerili sve semestre, odslušali nastavu, ali nisu još diplomirali, odnosno položili sve ispite. Radi se o osobi koja je provela na Sveučilištu ili nekoj drugoj visokoj školi propisano vrijeme i time stekla pravo na polaganje završnog (diplomskog) rada, neovisno o trajanju školovanja.

Pravo na prijavu na Natječaj imaju samo oni studenti koji su aktivni članovi Hrvatskog kulturnog društva Napredak, odnosno koji su postali članom zaključno s 30. studenim 2023. godine.

Rok za prijave na natječaj je 31. prosinac 2023. godine.

Prijave koje stignu nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje.

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE 

Prijavu s dokumentima treba dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu:

Hrvatsko kulturno društvo Napredak

“NATJEČAJ ZA STIPENDIJE”
Maršala Tita 56
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovine

www.tomislavnews.com

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO