Konjic: Održan okrugli sto “Multidisciplinarni pristup prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici”

Okrugli sto je održan u okviru kampanje “16 dana aktivizma” s ciljem skretanja pažnje javnosti na problem nasilja u porodici

“Multidisciplinarni pristup prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici” tema je okruglog stola koji je danas održan u Konjicu, povodom obilježavanja kampanje “16 dana aktivizma” s ciljem skretanja pažnje javnosti na problem nasilja u porodici. Okrugli sto kojeg je organizovalo Koordinacijsko tijelo za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici u HNK, uz podršku OSCE-a, te zajedno sa NVO “Novi put” i “Žene BiH”, te multisektorskim timovima Konjic i Čapljina, okupio je predstavnike ministarstava koji djeluju u okviru Koordinacijoskog tijela, predstavnike Općina Jablanica, Prozor Rama, Grada Konjica, Centara za socijalni rad s područja HNK, predstavnike PU Konjic, Općinskog suda Konjic, obrazovnih institucija te nevladinih organizacija iz Konjica. Domaćin je bila JU Centar za socojalni rad Konjic, koji je među prvima formirao multisektorski tim u HNK, a govorilo se o prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici.

“Na današnjem okruglom stolu govorilo se o prevenciji i borbi protiv nasilja kao i problemima  sa kojima se susrećemo kao lokalni tim koji radi na prevenciji i zaštiti u borbi protiv nasilja. Svi smo dali osvrt na postojeće probleme, dali preporuke i zaključke šta u narednom periodu raditi i kako otklanjati probleme, te jačati prevenciju u cilju suzbijanja i spriječavanja nasilja. Centar za socijalni rad u Konjicu zajedno sa Centrom za mentalno zdravlje u Konjiicu, predstavnicima PU, čini Koordinaciono tijelo, kako lokalno tako i kantonalno, gdje u kontinuitetu radimo na prevenciji nasilja. Možda ti rezultati nisu toliko vidljivi u javnosti, ali uposlenici unutar tih institucija znaju sa kojim obimom i složenosti poslova se susrećemo” izjavila je za radiokonjic.ba  direktorica JU “Centar za socijalni rad” Konjic Nadira Đapo.

Konjic: Održan okrugli sto “Multidisciplinarni pristup prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici”

Nasilje u porodici nije privatni, nego društveni problem koji zahtjeva sistemski multisektorski pristup svih relevantnih institucija, koji će dati odgovor na pitanje kako da se nasilje spriječi, a kad već dođe do nasilja, kako i na koji način što brže i efikasnije dijelovati, mišljenja je koordinatorica Koordinacionog tijela Vlade HNK za prevenciju i zaštitu i borbi protiv nasilja u porodici  Alma Kozo, koja je u svom govoru istaknula da je broj nasilja u porodici u HNK svake godine u porastu, ali problem predstavljaja neprecizan  evidentiran broj prijava.

“Nalazimo se u situaciji nejasnih evidentiranja brojeva nasilja. Nasilje jeste u porastu, to brojke govore, ali to se može posmatrati sa stanovišta da je sada veći broj prijava nasilja, iako se još uvijek svi ne prijavljuju. Dakle, imamo osjećaj da su se žene ohrabrile, i to je vjerovatno rezultat rada na terenu svih onih aktera i institucija koji rade na ovom polju” poručila je Kozo.

Na okruglom stolu govorili su i predstavnice NVO “Žene BiH” i “ Novi put”.

Udruženje “Žene BiH” iz Mostara je Udruženje koje posjeduje jedinu sigurnu kuću na području Hercegovine, jednu od pet njih na području Federacije BiH, odnosno osam na području BiH. O važnosti postojanja sigurne kuće, o tome ko se može obratiti i smjestiti u sigurnu kuću, te kakve su procedure kod prijave za smještaj, na okruglom stolu govorila je direktorica pomenutog Udruženja, Dijana Tadić.

“Od početka dijevoljanja ovog Uduruženja, odnosno od 2000. godine mi se bavimo problemom nasilja u porodici i problemom trgovine ljudima. Kao Udruženje, nudimo savjetovalište gdje se mogu javiti sve žrtve nasilja, bez obzira da li se radi o muškarcu ili ženi. Međutim, nama se javljaju isključivo oni koji već duži vremenski period trpe fizičko nasilje u porodici i kada i djeca postanu žrtva istog. Kada govorimo o smještaju u sigurnu kuću, postoje određene procedure. Naime, žrtva nasilja u porodici se u sigurnu kuću može zbrinuti isključivo uz pratnju i na zahtijev MUP-a ili nadležnog Centra za socijalni rad, svakako uz zahtjev za smještaj” navodi Tadić.

Podatke o broju femicida u posljednjih deset godina, s posebnim osvrtom na ovu godinu, prezentovala je predsjednica Udruženja “Novi put” Abida Pehlić. Tokom svog govora ukazala je da problem kod nasilja u porodici, u smislu da žene žrtve nasilja, imaju manjak ili skoro nikakvu podršku od strane njene porodice.

“Analiza profila naših klijentica, pokazala je da 90% žena nisu imale podršku vlastite porodice, zbog čega je problem postajao još veći. Osim toga, mi u svom radu stavljamo akcenat na rad sa djecom, odnosno putem besplatnog savjetovališta pružamo podršku djeci koja su sekundarne žrtve nasilja u porodici, ali i djeci koja su žrtve bilo kojeg nasilja” kazala je za radiokonjic.ba predsjednica Udruženja “Novi put”.

konjic: održan okrugli sto "multidisciplinarni pristup prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici”
Konjic: Održan okrugli sto “Multidisciplinarni pristup prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici”

Osim toga, na okruglom stolu riječ je bilo i o vršnjačkom nasilju, u smislu da žrtve takvog nasilja i sami mogu postati nasilnici u svojoj porodici te da se ne znaju suočiti sa svojim problemom. O vršnjačkom nasilju u ime Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK a ujedno kao i članica Koordinacionog Vladinog tima za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici govorila je Emina Jusufbegović, gdje je između ostalog poručila: “Od 2012. godine kada je donesen Protokol u školama u slučaju nasilja, sve škole su obavezne da donesu svoj Akcioni plan prevencije, koji podrazumjeva i aktivnosti koje se tiču jačanja identiteta, slike o sebi, tiču se prijateljstva, pomoći, solidarnosti. Sve te teme doprinose da se stvara jedna pozitvina ličnost koja je spremna da pomogne drugima, da ima svoje vlastitie kapacitete da ne bude žrtva nasilnika, koja ima mogućnost da kontroliše svoje misli, osjećanja tako da ne bude nasilnik”.

Svoje prisustvo okruglom stolu dao je Osman Novalić, penzionisani policajac iz Konjica. Tokom diskusije na okrulog stolu, ukazao je na probleme sa kojima se sistem susreće kod provođenja mjera zaštite nasilja u porodici. Govorio i o tome da dijete, žrtva vršnjačkog nasilja, predstavlja veliku mogućnost da u budućnosti bude nasilnik u porodici.

Izjava Osmana Novalića

Naredni okrugli stol povodom kampanje “16 dana aktivizma”, održat će se u Čapljini 4. decembra.

jasmina@radiokonjic.ba

27.11.2023.

radiokonjic.ba

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO