back to top

Konjic: Dvodnevna konferencija za novinare “Kleveta je kriminalizirana u Republici Srpskoj-Kako dalje?”

Danas i sutra u Konjicu se održava konferencija za novinare i urednike “Kleveta je kriminalizirana u Republici Srpskoj-Kako dalje?” u organizaciji Vijeća za štampu i online medije u BiH, a  koja se realizira u okviru istoimenog projekta koji podržava Vlada Švicarske. Konferencija je okupila novinare i urednike iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, kao i predstavnike pravosuđa i međunarodnih organizacija. Prvog dana konferencije održane su panel diskusije, a predstavljena je i analiza o utjecaju izmjena Krivičnog zakonika Republike Srpske na slobodu izražavanja u Bosni i Hercegovini. Dženana Burek, izvršna direktorica Vijeća za štampu i online medije u BiH, kazala je da dvodnevna konferencija ima za cilj detektirati sve reperkusije izmjena Krivičnog zakonika Republike Srpske za novinare i građane cijele BiH, odnosno pomoći medijskoj zajednici u našoj zemlji da se izbori sa posljedicama koje će ove izmjene neizbježno izazvati.

Dženana Burek, izvršna direktorica Vijeća za štampu i online medije u BiH

“Poznato je da je kriminalizacija klevete u Republici Srpskoj stupila na snagu. Ono zbog čega smo se mi okupili danas ovdje jeste da razgovaramo kakve to reperkusije može imati i na FBiH, a ne samo na Republiku Srpsku. Uradili smo jednu pravnu analizu, odnosno to je uradila advokatica Jovana Kisin Zagajac, u kojoj smo se dotakli reperkusija zakona za medije, novinare i građane u Republici Srpskoj, ali isto tako i Federaciji Bosne i Hercegovine. Vijeće za štampu i online medije u BiH je zaprimilo brojne upita novinara i urednika iz BiH, da li neko ko radi, recimo u Konjicu, ukoliko objavi nešto što se tiče nekog zvaničnika u Republici Srpskoj, može biti tužen? Danas i sutra ćemo pokušati objasniti kakva je situacija kada su te stvari u pitanju i donijeti zaključke kako dalje, kako i sam naziv konferencije kaže, odnosno kako dalje u ovim uvjetima”-izjavila je Burek.

Za sada nema pravnih tumačenja i preporuka kako će se izmjene krivičnog zakonodavstva u Republici Srpskoj, primjenjivati na medije, novinare i njihov rad u FBiH, te je i dvodnevna konferencija u Konjicu, kako je kazala naša sagovornica, prilika da se novinari bolje upoznaju sa detaljima zakona, te kako postupati i na koje stvari treba obratiti pažnju.

konjic: dvodnevna konferencija za novinare "kleveta je kriminalizirana u republici srpskoj-kako dalje?"
Konjic: Dvodnevna konferencija za novinare “Kleveta je kriminalizirana u Republici Srpskoj-Kako dalje?”

Jovana Kisin-Zagajac, advokatica i panelistica na konferenciji, koja je uradila analizu o utjecaju kriminalizacije klevete na slobodu izražavnja u BiH, kazala je da se građani trebaju informisati koje su granice slobode izražavanja, a gdje nastupa zabranjena vrsta ponašanja.

konjic: dvodnevna konferencija za novinare "kleveta je kriminalizirana u republici srpskoj-kako dalje?"
Jovana Kisin-Zagajac, advokatica

“Svi građani, a posebno medijski radnici i građanski aktivisti, i drugi koji se osjećaju pogođenim ovim zakonom, trebaju se informisati koje su granice slobode izrašavanja, a gdje nastupa zabranjena vrsta ponašanja. Potrebno je da se upoznaju sa krivičnim djelima koja su donesena i propisana, što će im, donekle, olakšati i napraviti smjernice u njihovom svakodnevnom radu, a istovremeno, potrebno je da se detaljno upoznaju sa izgledom, fazama krivičnog postupka, njihovim pravima kao građana, odnosno osumnjičenog, a kasnije optuženog lica u sklopu krivičnog postupka. Također, trebaju znati i zakonske posljedice koje pokretanje krivičnog postupka, nakon podizanja optužnice, nastupaju, pogotovo kada je u pitanju njihova djelatnost, misleći na medijske radnike”-navela je Kisin-Zagajac.

Podršku konferenciji pružila je ambasada Švicarske u BiH. Abasador Daniel Hunn, obratio se učesnicima, kazavši da oni podržavaju slobodu medija u BiH, jer su mediji jedan od najvažnijih principa i temelja funkcionanog i demokratskog društva.

konjic: dvodnevna konferencija za novinare "kleveta je kriminalizirana u republici srpskoj-kako dalje?"
Daniel Hunn, ambasador Švicarske u BiH

“Mi smatramo da su mediji veoma važan stup demokratije svakog društva. Oni su jedan od četiri glavna stupa, pored zakonodavne i izvršne vlasti, te pravosuđa, i zato nam je važno da pričamo danas o ovoj temi”-izjavio je ambasador Hunn.

Planirano je da se na kraju konferencije donesu zaključi o hitnim koracima koje treba poduzeti u narednom periodu, kao i preporuke za novinare i urednike kako održati nivo profesionalnog izvještavanja kroz primjenu etičkih standarda propisanih Kodeksom za štampane i online medije BiH, te kome se mogu obratiti i kako postupiti u slučaju da se protiv njih pokrene krivični postupak.

radiokonjic.ba

19.10.2023.

samra@radiokonjic.ba

radiokonjic.ba

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO