Javni poziv za sufinanciranje poljoprivrednih udruga na području grada Livna

Gradonačelnik objavljuje javni poziv za sufinanciranje poljoprivrednih udruga na području Grada Livna u 2023. godini. Predmetom javnog poziva je prikupljanje prijava radi financiranja/sufinanciranja poljoprivrednih udruga, registriranih udruge na području Grada Livna za 2023. godinu u iznosu od 5.000,00 KM. Pravo prijave na Javni poziv imaju poljoprivredne udruge registrirane na području Grada Livna, koje su upisane u registar klijenata. Sufinancirat će se projekti i troškovi rada poljoprivrednih udruga, financiranje obuka i seminara iz poljoprivrede koje organiziraju udruge. Visina potpore odredit će se ovisno o ukupnom broju primljenih zahtjeva koji ispunjavaju uvjete, s tim da se  maksimalno jednoj udruzi može isplatiti najviše do 1000,00KM godišnje. Javni poziv ostaje otvoren 15 dan od dana objave na oglasnoj ploči i objavit će se na web stranici Grada Livna. Prijave se podnose zaključno sa danom 11.10.2023.godine do 15:00 sati isključivo putem Centra za pružanje usluga građanima Grada Livno (šalter sala). U privitku je kompletan tekst javnog poziva i obrazac zahtjeva za financiranje/sufinanciranje poljoprivrednih udruga.

Privitci

  • Javni poziv za poljoprivredne udruge 2023
  • Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu potporu -Obrazac 1

livnovine.com

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO