back to top

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava tekućeg transfera drugim razina vlasti i fondovima- podrška EU B i H

Obavještavaju se zainteresirane fizičke osobe iz kategorije energetski siromašnih domaćinstava/kućanstava da je raspisan Javni poziv za dodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog  socio-ekonomskog utjecaja energetske krize.

Integralni tekst predmetnog Javnog poziva,  zajedno s pripadajućim Prijavnim obrascem, može se u elektronskom obliku besplatno preuzeti  na službenoj web stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike  (www.fmrsp.gov.ba).

U obavještenju se navodi da se prijave podnose jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) prema mjestu prebivališta domaćinstva/kućanstva u periodu od 23.10.2023. godine do zaključno s 10.11.2023.  godine.

Potrebnu dokumentaciju dostaviti u ured br. 28 u zgradi općine svakim radnim danom do navedenoga roka.

Kompletan Javni poziv možete pogledati OVDJE

TREBATE SVE PROČITATI, A IZDVOJILI SMO ŠTO JE VAŽNO ZNATI!

III. PRAVO NA DODJELU SREDSTAVA
III.1. Pod uvjetima utvrđenim ovim Javnim pozivom pravo na dodjelu sredstava mogu ostvariti sljedeće
kategorije energetski siromašnih domaćinstava/kućanstava:
a) Kategorija 1: Domaćinstva/kućanstva u kojima žive materijalno neosigurane i za rad
nesposobne odrasle osobe koje nemaju prijeko potrebnih sredstava za izdržavanje,
nesposobne su za rad i ne mogu osigurati sredstva za život po nekom drugom osnovu, a kojima
je u 12. mjesecu 2022. godine isplaćeno pravo na stalnu novčanu pomoć prema propisima iz
oblasti socijalne zaštite.
b) Kategorija 2: Domaćinstva/kućanstva u kojima žive djeca koja su, zaključno s 31.05.2023.
godine, ostvarila pravo na dječji dodatak po osnovu Zakona o materijalnoj podršci obiteljima s
djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 52/22).
c) Kategorija 3: Domaćinstva/kućanstva u kojima su najviše dva člana korisnici prava na mirovinu
po propisima o mirovinsko-invalidskom osiguranju u iznosu koji nije viši od iznosa zajamčene
mirovine za 12. mjesec 2022. godine prema podacima Federalnog zavoda za mirovinskoinvalidsko osiguranje i to pod uvjetom da nisu korisnici razmjerne mirovine s inozemstvom i da
nijedan odrasli član domaćinstva/kućanstva tokom 2022. godine nije ostvarivao dodatna
primanja po osnovu radnog odnosa.
d) Kategorija 4: Domaćinstva/kućanstva u kojima su tokom prethodne kalendarske godine jedno
ili više maloljetne djece, uslijed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, živjeli sa samo
jednim roditeljem koji u tom razdoblju nije ostvarivao prihode koji se oporezuju po propisima o
porezu na dohodak ili nije ostvarivao primanja po osnovu radnog odnosa.

Prijavni obrazac za dodjelu sredstavaPreuzmi
www.tomislavnews.com/Općina Tomislavgrad

www.tomislavnews.com

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO