Grad Čapljina raspisao natječaj za stipendije studentima – donosimo detalje

Na temelju članka 5., 6. i 7. Odluke o davanju novčane potpore studentima na području općine Čapljina (Narodni list općine Čapljina, broj 5/2012 i 5/2015), Rješenja o određivanju članova Povjerenstva za dodjelu novčane potpore studentima na području grada Čapljine, broj GN: 430/23 i Zaključka za deficitarna zanimanja na prostoru grada Čapljine, broj GN: 441/23, Povjerenstvo za dodjelu novčane potpore studentima, raspisuje

NATJEČAJ
ZA DODJELU NOVČANE POTPORE STUDENTIMA S
PODRUČJA GRADA ČAPLJINE ZA AKADEMSKU 2023./24. GODINU

1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi redoviti studenti državnih sveučilišta, koji imaju prebivalište na području grada Čapljine, počevši od II (druge) godine studija i to:

 • studenti čiji je prosjek ocjena na studiju 4 i više, odnosno 9 i više,
 • student-dijete poginulog branitelja iz Domovinskog rata,
 • studenti deficitarnih zanimanja( studij medicine, stomatologije, farmacije, strojarstva, matematike i fizike) ,
 • student bez oba roditelja,
 • studenti iz obitelji s 3 i više redovnih studenata (braća i sestre),
 • student- tjelesni invalid 90 % i više.

2. Uz prijavu student treba priložiti:

 • a) uvjerenje fakulteta da je redovit student-ica u akad.2023./24. godini;
 • b) uvjerenje gradske Službe za prava branitelja i socijalnu skrb da je student-dijete poginulog branitelja iz Domovinskog rata;
 • c) uvjerenje fakulteta o uspjehu studenta na prethodnoj godini-student čiji je prosjek ocjena na studiju 4 i više, odnosno 9 i više;
 • d) uvjerenje fakulteta da je student deficitarnog zanimanja;
 • e) izvadak iz matične knjige umrlih za oba roditelja;
 • f) kućna lista za studente iz obitelji s tri i više studenata te njihove potvrde fakulteta o redovitom studiranju;
 • g) rješenje Centra za socijalni rad da je student-tjelesni invalid 90% i više;
 • h) ovjerena preslika osobne iskaznice i
 • i) potvrda banke o transakcijskom računu studenta.
 • f) Prijave s dokumentima slati na adresu:

GRAD ČAPLJINA
GRADSKA UPRAVA
TRG KRALJA TOMISLAVA BB
88 300 ČAPLJINA

s naznakom «Povjerenstvo za dodjelu novčane potpore studentima» ili izravno predati u zgradu gradske uprave Grada Čapljine – Centar za usluge građanima (šalter sala).

 • g) Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
 • h) Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

NAPOMENA:
Studenti koji već primaju novčanu potporu od Grada temeljem Odluke o davanju novčane potpore studentima na području općine Čapljina (Narodni list općine Čapljina, broj 5/2012 ) dužni su do 10. studenoga 2023. godine priložiti u zgradu gradske uprave Grada Čapljine, ured broj 23, samo uvjerenje o upisu u narednu godinu studija i uvjerenje o prosjeku ocjena s prethodne godine studija.

Natječaj za studente-2023

Objava Grad Čapljina raspisao natječaj za stipendije studentima – donosimo detalje pojavila se prvi puta na Čapljinski portal.

caportal.net

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO