back to top

Fondacija Hastor raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija studentima/icama  u akademskoj 2023/2024. godini

Na osnovu Pravila i kriterija Fondacije Hastor raspisuje se Konkurs za dodjelu stipendija nadarenim redovnim studentima/icama upisanim prvi put u akademskoj 2023/2024. godini.

Pravo na prijavu imaju redovni/e studenti/ce koji/e se školuju na akreditovanim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini. Krajnji rok za apliciranje je 29.10.2023. godine do 16:30 sati.

Kandidati/kinje koji/e žele aplicirati za stipendiju mogu to uraditi isključivo putem on-line prijave na web-stranici Fondacije Hastor (www.fondacijahastor.ba).

USLOVI ZA DODJELU STIPENDIJE:

 • da je kandidat/kinja državljanin/ka Bosne i Hercegovine;
 • da je kandidat/kinja redovno upisan/a student/ica druge i treće godine dodiplomskog/bachelor studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području čitave Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente/ice čiji dodiplomski/bachelor studij traje 3 godine);
 • da je kandidat/kinja redovno upisan/a student/ica druge, treće i četvrte godine dodiplomskog/bachelor studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području čitave Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente/ice čiji dodiplomski/bachelor studij traje 4 godine);
 • da je kandidat/kinja redovno upisan/a student/ica prve godine diplomskog/master studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području čitave Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente/ice čiji master studij traje 2 ili više godina);
 • redovno upisani studenti/ce druge, treće i četvrte godine integrisanog studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području čitave Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente čiji integrisani studij traje 5 godina);
 • redovno upisani studenti/ce druge, treće, četvrte i pete godine integrisanog studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području čitave Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente čiji integrisani studij traje 6 godina);
 • da kandidat/kinja nije ponavljao/la godinu tokom prethodnog studiranja;
 • da kandidat/kinja nije sudski kažnjavan/a;
 • da kandidat/kinja nije stariji/a od 24 godine;
 • da kandidat/kinja nije primalac stipendije ili druge novčane pomoći za studiranje od neke druge institucije ili da je spreman/a odreći se iste u slučaju pozitivnog selekcijskog ishoda po ovom konkursu;
 • ostvareni prosjek ocjena tokom studija: 8.0 i više (3.5 ili više)

Za sve kandidate/kinje koji/e zadovolje prvu fazu konkursne procedure i ostvare dovoljan broj bodova organizuje se usmeni intervju kako bi se provjerile informacije navedene u prijavi. Dokumentacija koja se dostavlja prije prvog intervjua je:

 • kopija lične karte;
 • kopija indeksa;
 • uvjerenje o položenim ispitima u toku studija;
 • kućna lista;
 • potvrde o primanjima članova porodičnog domaćinstva navedene u kuénoj listi (potvrda o ostvarenoj prosječnoj plati za prethodna 3 mjeseca uključujući i topli obrok, kopija čeka od penzije, kopija čeka o primanju invalidnine, kopija čeka za primanje dječijeg dodatka ili primanja po bilo kojem drugom osnovu);
 • za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva potvrda o nezaposlenosti izdata od nadležne institucije – biroa za zapošljavanje ili poreske uprave za lica koja nisu na evidenciji biroa za zapošljavanje.

Za kandidate/kinje koji/e nakon prvog intervjua ostvare dovoljan broj bodova organizuje se završni intervju. Izabrani/e kandidati/kinje dužni/e su prije završnog intervjua i potpisivanja Ugovora o stipendiranju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • rodni list;
 • uvjerenje o državljanstvu;
 • uvjerenje o nekažnjavanju;
 • kopiju prijavnice mjesta boravka;
 • potvrdu o redovnom studiranju;
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nisu primaoci stipendije ili druge novčane pomoći za studiranje od neke druge institucije.

Potpisivanjem Ugovora o stipendiranju kandidat/kinja se obavezuje na volonterske aktivnosti u sklopu aktivnosti Fondacije Hastor. Volontiranje stipendista Fondacije Hastor se ne mora nužno obavljati u mjestu stanovanja, odnosno mjestu školovanja. Više informacija o volonterskim aktivnostima i misiji Fondacije Hastor na web-stranici:

https://fondacijahastor.ba/

Fondacija Hastor zadržava pravo da pri selekciji kandidata u obzir uzima socio-ekonomsko stanje aplikanta, usmjerenje na fakultetu, kao i druge okolnosti.

U slučaju tehničkih problema prilikom on-line apliciranja pošaljite e-mail s jasnim upitom na fondacija@hastor.ba ili pozovite na broj 033/774-789.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

radiokonjic.ba /Fondacija Hastor

19.10.2023.

radiokonjic.ba

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO