back to top

FBiH bi konačno mogla početi kažnjavati ilegalno odlaganje otpada

Federalno ministarstvo okoliša i turizma priopćilo je da se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom koji je u utorak na prijedlog ovog resornog ministarstva utvrdila Vlada FBiH i uputila na usvajanje po skraćenoj proceduri u Parlament FBiH, ova oblast značajno usklađuje sa zakonodavstvom EU.

Također, iz Ministarstva ističu da su posljednje izmjene ovog zakona donesene prije sedam godina, kao i da su dva ključna razloga zašto je pokrenuta procedura donošenja novih izmjena i dopuna.

„Tijela nadležna za provođenje Zakona i nevladin sektor tijekom implementacije su ustanovili da nedostaje provedbeni propis kojim se konkretnije uređuje problematika odlagališta otpada, a čime bi se implementirala EU Direktiva o odlagalištima otpada. Dodavanjem novog članka ovog zakona, uredit će se oblast koja se odnosi na odlagališta otpada, a koja će biti detaljno definirana u provedbenom aktu čija će izrada uslijediti nakon stupanja na snagu izmjena postojećeg zakona“, kazala je federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder.

Kako se pojašnjava u priopćenju, u prethodnim izmjenama i dopunama ovog zakona bile su inkorporirane posebne kategorije otpada (otpadna vozila, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori), čije nekontrolirano i nepropisno odlaganje nije bilo u potpunosti podržano kaznenim odredbama. Ističe se da je u skladu sa sugestijama federalnih inspektora za zaštitu okoliša utvrđen i definiran iznos novčanih kazni prema težini učinjenog prekršaja.

„Imamo primjer područja Livna, gdje se na padinama Cincara nekontrolirano u prirodu odlažu gume što je, prema postojećim propisima zabranjeno, ali nema propisane sankcije. To je katastrofa za okoliš i takvi primjeri su, nažalost, brojni. Ovim izmjenama i dopunama omogućavamo sankcioniranje takvih slučajeva i vjerujem da ćemo s novim zakonskim rješenjima učinkovitije upravljati otpadom i bolje štititi naš okoliš“, istaknula je ministrica Pozder.

Prema riječima ministrice, problematika upravljanja otpadom u Federaciji BiH nije na zadovoljavajućoj razini, te je zato u konzultacijama s nevladinim sektorom, strukom i županijskim ministarstvima već pokrenuta i izrada novog, sveobuhvatnog Zakona o otpadu.

S obzirom na to da je politika zaštite okoliša, prema Ustavu Federacije BiH, u zajedničkoj nadležnosti Federacije i županija, oformili smo konzultativno radno tijelo koje čine predstavnici svih županijskih ministarstava. Radno tijelo će pratiti izradu ovog zakona, ali i novog Federalnog plana upravljanja otpadom, budući da je posljednji plan usvojen 2012. godine za razdoblje 2012.-2017. Aktivnosti na izradi Plana upravljanja otpadom su već počele i provodit će se u suradnji s UNDP-om.

„Uz ove aktivnosti i značajno veća financijska izdvajanja u ovogodišnjem proračunu FBiH za okoliš u odnosu na prethodne godine, gdje je samo za rješavanje problema odlaganja otpada izdvojeno skoro tri milijuna KM, sigurni smo da uskoro možemo ostvariti i vidljive rezultate, ističe se u priopćenju Federalnog ministarstva okoliša i turizma“, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Objava FBiH bi konačno mogla početi kažnjavati ilegalno odlaganje otpada pojavila se prvi puta na Tomislav City.

tomislavcity.com

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO