FBiH: 166 parova predalo zahtjev za biomedicinski potpomognutu oplodnju

U proteklih nekoliko mjeseci 166 parova predalo je zahtjev Zavodu za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH za suglasnost za odobrenje postupka biomedicinski potpomognute oplodnje (BPMO) u nekoj od ovlaštenih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH.

U tom istom razdoblju 102 para već su obavila postupak te su tražila refundaciju troškova u skladu s novim zakonskim rješenjima koja su u primjeni od početka ove godine.

Kako navode iz Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, u skladu s uputom o radu Povjerenstva za izdavanje pojedinačnih suglasnosti za obavljanje biomedicinski potpomognute oplodnje, zahtjevi se dostavljaju na tri adrese.

Povjerenstvo za BMPO sa sjedištem u Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za osiguranike Sarajevske županije, Srednjobosanske županije, Bosansko-podrinjske županije i Zeničko-dobojske županije zaprimilo je 180 predmeta, od toga se 57 odnosi na refundaciju troškova na ime obavljenog postupka, a za izdavanje suglasnosti zaprimljena su 132 zahtjeva.

Povjerenstvo za BMPO sa sjedištem u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar za osiguranike Hercegovačko-neretvanske županije, Hercegbosanske i Županije Zapadnohercegovačke zaprimilo je 40 predmeta, od čega su 22 za refundiranje troškova na ime obavljenog postupka, a 18 zahtjeva za izdavanje suglasnosti, piše Večernji list.

Zatim, Povjerenstvo za BMPO sa sjedištem u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla za osiguranike Tuzlanske županije, Posavske i Unsko-sanske županije zaprimilo je ukupno 39 predmeta, od čega su 23 za refundaciju troškova, a 16 za izdavanje suglasnosti.

Iz Zavoda su objasnili kako je pravilnikom regulirano da Zavod ugovara pružanje usluga BMPO-a sa zdravstvenim ustanovama za obavljanje BMPO-a ovlaštenim u skladu sa zakonom, a nakon provedenog postupka, u skladu sa Zakonom o javnim nabavama.

Na osnovi izdane suglasnosti Zavoda bračni odnosno izvanbračni parovi ostvaruju pravo na BMPO u zdravstvenoj ustanovi koja ima važeću odluku Federalnog ministarstva zdravstva za obavljanje BMPO-a na području FBiH.

Parovi imaju pravo izbora ugovorene ovlaštene zdravstvene ustanove, o čemu prilažu izjavu.

Podsjetimo, zakon o izmjenama i dopuni Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom usvojen je prošle godine nakon inicijativa o izmjeni načina financiranja biomedicinski pomognute oplodnje te nova zakonska rješenja propisuju da se sredstva za biomedicinski pomognutu oplodnju izdvajaju iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.

Zbog složene procedure donošenja podzakonskih akata primjena je počela u siječnju ove godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je odluku o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer drugim razinama vlasti i fondovima – Transfer za biomedicinski pomognutu oplodnju” utvrđenih proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu zdravstvu.

Riječ je o iznosu od 10 milijuna KM, a primatelj transfera je Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni zavod je glede svog djelokruga rada donio naputak o radu Povjerenstva za biomedicinski pomognutu oplodnju s pratećim obrascima, a koji su dostupni na internetskoj stranici tog zavoda.

Također, Federalni zavod imenovao je članove Povjerenstva za BMPO, pripremio softver za rad tog Povjerenstva, održao pripremne sastanke s imenovanim članovima te proveo postupak nabave usluga BMPO-a radi realizacije navedenog transfera Vlade Federacije BiH, piše Večernji list.

Kada je riječ o početku primjene propisa, upućujemo na to da je ključni preduvjet bio u osiguranju sredstava transfera iz proračuna Federacije BiH, a što je bilo uvjetovano usvajanjem proračuna za 2023. godinu i nakon toga donošenjem nužnih odluka Vlade Federacije BiH i samog Federalnog zavoda kako bi se predmetni transfer mogao realizirati.

Osim toga, izrada softverskog rješenja za rad Povjerenstva za BMPO Federalnog zavoda, kao posebna aktivnost, uzela je više vremena nego što je to prvobitno bilo u planu. Tarifu zdravstvenih usluga utvrđuje Federalni zavod na temelju stručnih kriterija i ona je, u dijelu usluga BMPO-a, inovirana ove godine, odmah nakon što je novi pravilnik o opsegu prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju donesen, objasnili su iz Federalnog ministarstva zdravstva.

Post FBiH: 166 parova predalo zahtjev za biomedicinski potpomognutu oplodnju je prvi puta viđen na Grude Online.

www.grude-online.info

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO