back to top

Održane dvije edukacije u Livnu za jačanje kapaciteta lokalnih medija i novinara/ki

Istraživanje provedeno u suradnji s lokalnim medijima iz 12 općina/gradova HBŽ/K10 i ŽZH/K8 te Stoca i Čapljine, pokazalo je potrebu za jačanjem kapaciteta lokalnih medija i novinara/ki.

Menadžment medija istaknuo je potrebu za jačanjem resursa, kapaciteta i proširenjem financiranja radi veće neovisnosti i unapređenja rada, te potrebu za dodatnim edukacijama novinara/ki.

Edukacija o istraživačkom novinarstvu održana je s ciljem istraživanja tema, prikupljanja podataka i prezentacije rezultata javnosti, s primjerima iz prakse i savjetima za prikupljanje informacija.

Druga radionica fokusirala se na pisanje projekata za medije, teoriju apliciranja, prepreke i pregled aktualnih javnih poziva, uz mogućnost praktične primjene stečenih znanja kroz grupni rad.

Edukacije su dio projekta „Promoviranje participacije građana u lokalnoj upravi“ koji provodi Centar za građansku suradnju uz podršku Nacionalne zaklade za demokraciju (NED).

Hercegovina.info

Vrtlarija Šarić Livno

Izvor: ( relax-portal.info / Rtvmo.ba )

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO