back to top

Neumu pomaže mladim obiteljima i samohranim roditeljima pri kupovini prve nekretnine

Općina Neum je preduzela korake kako bi pomogla mladim ljudima u rješavanju stambenih problema, što je ključni faktor za odluku o ostanku u rodnom mjestu i širenju porodice…

Skorašnje usvajanje odluke o subvencioniranju prve nekretnine za mlade porodice i samohrane roditelje u ovoj godini od strane Općinskog vijeća Neuma je pohvalno, piše Ivan Kaleb za Večernji list BiH.

Nepovratna sredstva

Ovom odlukom se propisuje subvencioniranje prve nekretnine, uslovi, javni poziv, komisija za sprovođenje procesa ostvarivanja prava na subvenciju, iznos… Bitno je napomenuti da se pod subvencioniranjem podrazumjeva odobravanje nepovratnih novčanih sredstava. Ovo je prvi put da se u Neumu pristupilo pomaganju i podržavanju mladih porodica i samohranih roditelja u rješavanju stambenih potreba, što je hvale vrijedno.

– Dugo smo na tome radili jer je Neum specifična sredina u smislu da su naše vrijednosti zemljišta, općenito nekretnine, puno veće u usporedbi s drugim sredinama u BiH, da su imovinsko-pravni odnosi puno kompliciraniji i ne možemo se poslužiti praksom koja se primjenjuje u drugim jedinicama lokalne samouprave. Imali smo poteškoća u realizaciji odluke, u sastavljanju i izradi, jer smo željeli da što više mladih ostvari mogućnost potpore i da im se pomogne. Nastojali smo da uslovi ne budu preteški i da se u konačnici ostvari ono što nam je cilj – da što više mladih ostane u Neumu – kazala nam je Daniela Matić, predsjednica OV-a Neum.

U budžetu za 2024. godinu za subvencioniranje prve nekretnine predviđen je iznos od 220.000 KM. Visina subvencije će se odrediti u zavisnosti od broja podnositelja zahtjeva koji ispunjavaju postavljene uslove, pri čemu pojedinačni iznos ne može premašiti 8000 KM. U slučaju da odobreni iznosi po zahtjevima premaše planiranu cifru u općinskom budžetu, visina subvencija će se smanjiti proporcionalno planiranim sredstvima i broju korisnika koji ispunjavaju uslove javnog poziva. Pod prve nekretnine se podrazumeva kupovina stana, kuće, lokacije ili izgradnja kuće.

– Kao i u cijeloj Hercegovini tako i u Neumu, granica za mlade se pomakla, završava se fakultet kasnije, mladi se udaju i žene, pa se pojam mladih pomaknuo do 40 godina. Mi smo se tome prilagodili, a i samohrani roditelji imaju pravo, bez obzira na godine, uz uslov da žive i imaju prebivalište u općini Neum. Interesovanih je dosta, mnogo je mladih bračnih parova… Posao nije jedino što je potrebno za život, već i krov nad glavom, a steći samostalno, bez pomoći, stambenu nekretninu u Neumu uz ovakve cijene gotovo je nemoguće. Pružili smo i mogućnost, ako se ne ispune svi uslovi, da se odobri određena umanjena sredstva, sve kako bismo olakšali mladim porodicama da lakše riješe stambeno pitanje – ističe Daniela Matić.

Koji su uslovi

U skladu sa navedenim ciljevima, pravo na subvencioniranje prve nekretnine imaju mladi bračni parovi koji u trenutku podnošenja zahtjeva nisu stariji od 40 godina, ili jedan od bračnih partnera nije stariji od 40 godina, kao i samohrani roditelji bez obzira na godine, čija djeca u trenutku podnošenja prijave nisu starija od 18 godina. Među uslovima je i da podnositelj zahtjeva, odnosno nijedan od bračnih partnera, nema drugu nekretninu u vlasništvu ili suvlasništvu u BiH ili inostranstvu, osim one koja je predmet prijave, te da se ta nekretnina nalazi na području općine Neum.

Potrebno je ispuniti i zahtjev da je podnositelj zahtjeva od 1. januara 2022. do dana objave javnog poziva kupio stan, kuću, lokaciju ili dobio građevinsku dozvolu i započeo sa gradnjom kuće, da od tog datuma ima zaključen notarski obrađen ugovor o kupoprodaji stana, kuće ili lokacije.

Ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava sve zadane uslove, na predlog komisije može mu se odobriti određeni iznos subvencije koji ne prelazi 80% iznosa utvrđenog u odluci. Korisnik subvencije ne smije prodavati stan, kuću ili lokaciju u narednih najmanje 20 godina, računajući od dana potpisivanja ugovora o subvencioniranju ili početka stanovanja, te je dužan tokom pet godina svake godine dostaviti komisiji dokaz o boravištu.

Objava Neum poduzeo mjere, mladim obiteljima i samohranim roditeljima pomoć pri kupnji prve nekretnine pojavila se prvi puta na Neum.online.

Izvor: ( neum.online / Rtvmo.ba )

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO