back to top

Želimo da crkva u Vidošima ostane najviša građevina na Rudinama!

ZAŠTO SMO PROTIV IZGRADNJE VJETROPARKA U NEPOSREDNOJ BLIZINI SELA VIDOŠKE ŽUPE!?

Nikad prije nismo imali priliku iznijeti svoje mišljenje o ovom projektu!

Planirana izgradnja 12 od 13 vjetroagregata na udaljenosti manjoj od 1.000 metara od naših kuća je potpuno neprihvatljiva.

 Studija utjecaja na okoliš navodi negativan utjecaj sjene na udaljenosti od 1.400 metara, što je vrlo zabrinjavajuće

 Planirano novo naselje će biti pogođeno titrajem sjene zbog blizine vjetroagregata

Ne želimo da naša kuća i naše zemljište budu zagađeni bukom i ostalim negativnim efektima vjetroagregata u narednih trideset godina.

 Studija izvodljivosti potvrđuje da će se buka vjetroagregata čuti u svim okolnim naseljima

Ne želimo da se iznad izvora Sturbe izvode miniranja koja mogu trajno poremetiti podzemne tokove ispod platoa gdje se planiraju iskopi za vjetroagregate.

 Postoje karte podzemnih tokova voda koje pokazuju da dva toka prolaze ispod planiranih stopa vjetroagregata

 Speleološka ekspedicija će potvrditi postojanje podzemnih tokova ispod mjesta miniranja

Želimo da crkva u Vidošima ostane najviša građevina na Rudinama!

Vidoška gradina je nacionalni spomenik i treba biti zaštićena!

Mještani Župe Vidoši

Poduzeće HB Wind iz Livna planira izgradnju Vjetroelektrane Orlovča na području Livna, na potezu Smričani, Dobro i Grgurići.
Ovo poduzeće je ugovor o koncesiji sklopilo sa Ministarstvom gospodarstva HBŽ-a još u ožujku 2010. godine!
Sada je HB Wind dostavio Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za Vjetropark Orlovača Federalnom ministarstvu okoliša i turizma. Zahtjev je pripremio ovlašteni konsultant Zagrebinspekt (ZGI) iz Mostara.
Očekuje se da će vjetroelektrana imati priključnu snagu od 43 MW i sadržavati 13 vjetroagregata pojedinačne snage od 3,3 MW.
Vjetropark Orlovača će se sastojati od operativnih platoa s vjetroturbinama, pristupnih puteva, internog kablovskog razvoda i priključka na elektroenergetsku mrežu.
Budući vjetropark se prostire na neobrađenoj goleti bez visoke vegetacije zbog snažnog vjetra, a unutar područja nema izgrađenih objekata.
Najbliža naselja su udaljena oko 1.600 m i 1.450 m, te nisu smještena odašiljači radio i TV signala niti mobilne telefonije.
Javna rasprava će se održati 24.06. 2024. godine u OŠ Fra Lovro Karaula Vidoši (područna škola) s početkom u 13.00 sati. (E-kapija)

želimo da crkva u vidošima ostane najviša građevina na rudinama!


Izvor: ( relax-portal.info / Rtvmo.ba )

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO