back to top

Upis učenika u Gimnaziju fra Grge Martića Posušje za školsku 2024./2025. godinu

Gimnazija fra Grge Martića Posušje objavljuje natječaj za upis učenika u prvi razred gimnazije u školskoj 2024./2025. godini.

Kandidati se mogu upisati u smjer opća gimnazija koji prima 72 učenika.

U prvi razred opće gimnazije upisuju se učenici koji su završili osnovnu školu i koji do 1. rujna tekuće kalendarske godine nemaju navršenih 17 godina.

LJETNI UPISNI KRUG

Ljetni upisni krug podijeljen je na dva upisna roka i utvrđuje se na sljedeći način:

PRVI UPISNI ROK

Prijave za upis učenika u srednje škole u prvom upisnom roku ljetnog upisnog kruga putem web adrese upisi.sum.ba traju od ponedjeljka 24. lipnja do utorka 25. lipnja.

DRUGI UPISNI ROK

Prijave za upis učenika u srednje škole u drugom upisnom roku ljetnog upisnog kruga putem web adrese upisi.sum.ba su u petak 28. lipnja.

Školski koordinatori u srednjim školama dio su upisnog povjerenstva i dostupni su učenicima od 9 do 13 sati za vrijeme trajanja prijava za upis.

Objava rezultata upisa prvog upisnog roka ljetnog upisnog kruga (ljestvica poretka upisanih učenika na oglasnoj ploči i web stranici škola, kao i u aplikaciji) bit će dostupna najkasnije u četvrtak, 27. lipnja do 12 sati.

Objava rezultata upisa drugog upisnog roka ljetnog upisnog kruga (ljestvica poretka upisanih učenika na oglasnoj ploči i web stranici škola, kao i u aplikaciji) bit će dostupna najkasnije u ponedjeljak, 1. srpnja do 12 sati.

Upis učenika svih srednjih škola vršit će se u školama 2. srpnja u vremenu od 8 do 12 sati.

JESENSKI UPISNI KRUG

Prijave za upis učenika u srednje škole putem web adrese upisi.sum.ba u jesenskom upisnom krugu, trećem upisnom roku, su u petak, 23. kolovoza.

Školski koordinatori u srednjim školama dio su upisnog povjerenstva i dostupni su učenicima od 9 do 13 sati za vrijeme trajanja prijava za upis.

Objava rezultata upisa jesenskog upisnog kruga (ljestvica poretka upisanih učenika na oglasnoj ploči i web stranici škola, kao i u aplikaciji) bit će dostupna najkasnije u ponedjeljak 26. kolovoza do 12 sati.

Upis učenika svih srednjih škola vršit će se u školama 28. kolovoza u vremenu od 8 do 12 sati.

U GIMNAZIJU MOGU SE UPISATI UČENICI KOJI IMAJU NAJMANJE 45 BODOVA.

Na natječaj za upis – učenik prilaže:

 1. Potvrdu o upisu
 2. Izvadak iz matične knjige rođenih (izvornik ili ovjerena kopija)
 3. Svjedodžbu o završenom sedmom (VII.) i osmom (VIII.) i devetom (IX.) razredu osnovne škole
 4. Rješenje o razvrstavanju izdano od strane općinskog/gradskog tijela nadležnog za poslove obrazovanja, iz kojeg proizlazi da je učenik ostvario pravo na primjerene oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi
 5. Mišljenje stručnih suradnika osnovne škole koju je učenik pohađao kojim se utvrđuju programi primjereni psihofizičkom stanju učenika i njegovim potrebama (za učenike sa zdravstvenim teškoćama – učenike s invaliditetom)
 6. Potvrda od ministarstva nadležnog za branitelje, za učenike djecu invalida Domovinskog rata (minimalnog stupnja invaliditeta iznad 70%)
 7. Priznanja, uvjerenja i nagrade po osnovi natjecanja

Izbor učenika vršit će se na osnovu sljedećih elemenata:

OPĆI UVJETI

Opći uspjeh u osmom (VIII.) i devetom (IX.) razredu osnovne škole.

Uspjeh iz relevantnih predmeta:

 1. Hrvatski jezik
 2. Strani jezik
 3. Matematika
 4. Povijest
 5. Zemljopis

POSEBNI UVJETI

Vrednovanje učenikova sudjelovanja u natjecanju

(1) Učenik koji je na međužupanijskom, državnom ili međunarodnom natjecanju iz nastavnih predmeta posebno značajnih za izbor učenika u pojedine škole ostvario prvo, drugo ili treće mjesto ostvaruje:

 1. a) tri boda ako je učenik na međužupanijskom, državnom ili međunarodnom natjecanju ostvario uspjeh s osvojenim prvim mjestom
 2. b) dva boda – ako je učenik na međužupanijskom, državnom ili međunarodnom natjecanju ostvario uspjeh s osvojenim drugim mjestom
 3. c) jedan bod – ako je učenik na međužupanijskom, državnom ili međunarodnom natjecanju ostvario uspjeh s osvojenim trećim mjestom

(2) Pod natjecanjem iz znanja i vještina koje se vrednuju za upis u srednje škole podrazumijevaju se sva natjecanja koja se provode pod nadzorom koordinatora osnovne škole uz prethodnu suglasnost ravnatelja.

(3) Ako je učenik sudjelovao na više natjecanja ili na natjecanjima iz više područja relevantnih za program u koji se upisuje, boduje mu se svaki rezultat posebno.

Prijava učenika s teškoćama u razvoju ili invaliditetom

(a) Učenik s teškoćama u razvoju ili invaliditetom ostvaruje pravo na izravan upis na temelju: rješenja o razvrstavanju izdanog od općinskog/gradskog tijela nadležnog za poslove obrazovanja, iz kojeg proizlazi da je učenik ostvario pravo na primjerene oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi

(b) rješenja o razvrstavanju

(c) mišljenja stručnih suradnika osnovne škole koju je učenik pohađao kojim se utvrđuju programi primjereni psihofizičkom stanju učenika i njegovim potrebama

(2) Učenik s teškoćama u razvoju ili invaliditetom može do prvog upisnog roka pribaviti mišljenje stručnih suradnika osnovne škole koju je učenik pohađao o programima koji su primjereni njegovim preferencijama i sposobnostima. Učenik s teškoćama u razvoju ili invaliditetom prijavljuje se na natječaj u prvom upisnom roku u skladu s mišljenjem stručnih suradnika osnovne škole koju je učenik pohađao, a koje obvezno prilaže na natječaj.

(3) Ukoliko učenik s teškoćama u razvoju ili invaliditetom ne ostvari upis u redovnom postupku izbora učenika u prvom upisnom roku prilikom kojeg je priložio mišljenje stručnih suradnika osnovne škole koju je učenik pohađao, učenika će u odgovarajući program odnosno školu rasporediti općinski/gradski odjel za društvene djelatnosti.

Prijava učenika sa završenim obrazovanjem u inozemstvu

(1) Učenik koji je osmi i/ili deveti razred osnovne škole završio u inozemstvu, natječe se za upis u srednju školu na temelju obrazovnih isprava o završenom osnovnoškolskom obrazovanju i rješenja o priznavanju inozemnih obrazovnih isprava kojeg izdaje Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke.

(2) Učenici strani državljani u srednju školu upisuju se uz posebnu suglasnost Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke uz uvjet da u školi postoje slobodna upisna mjesta.

Napomena: Ostali uvjeti Natječaja nalaze se u gore navedenoj Odluci nadležnog ministarstva.

Objava Upis učenika u Gimnaziju fra Grge Martića Posušje za školsku 2024./2025. godinu pojavila se prvi puta na Posušje.info.

Izvor: ( www.posusje.info / Rtvmo.ba )

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO