back to top

Umirovljenici u FBiH s pravom na starosnu mirovinu mogu sada zaposliti se

Zastupnici u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine su usvojili izmjene Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju (PIO) u skladu sa presudom Ustavnog suda Federacije BiH. Izmijenjen je član Zakona koji je obustavljao isplatu mirovina korisnicima koji su stekli status osiguranika u obaveznom osiguranju. Ovo omogućava korisnicima mirovine da istovremeno primaju mirovinu i rade, bez obzira na vrstu mirovine. Dodatno, dopunjen je član koji obustavlja isplatu mirovina ako osoba sa obiteljskom ili invalidskom mirovinom zasnuje radni odnos. Ove izmjene su u skladu sa principima mirovinskog sistema i štite ga od zloupotreba, te ispunjavaju obaveze prema presudi Ustavnog suda.
Izvor: ( relax-portal.info / Rtvmo.ba )

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO