back to top

Sastanak Ministra Perića sa uzgajivačima krava i teladi

Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održan sastanak ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi Hercegbosanske županije Bože Perića s predstavnicima uzgajivača u sustavu krava – tele.

Na sastanku su razmatrane teme poput digitalne infrastrukture za potporu i razvoj poljoprivrede u Hercegbosanskoj županiji, pravnog statusa korištenja pašnjaka za razvoj stočarstva, osnove korištenja EU infrastrukturnih projekata, formiranja udruge stočara u županiji te strategije izgradnje vodoopskrbne infrastrukture za potrebe stočarstva, lovstva i protupožarne zaštite.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pružit će podršku uzgajivačima u sustavu krava – tele pri formiranju udruge radi bolje suradnje s ministarstvom i olakšavanja funkcioniranja svih sudionika. Minister Perić je također informisao sudionike o loT sustavu za praćenje goveda te su dogovoreni koraci za uključenje zainteresiranih u taj sistem.

Na sastanku je naglašena potreba za prilagodbom pravne osnove za korištenje pašnjaka i vodoopskrbne infrastrukture za stočarstvo, lovstvo i protupožarnu zaštitu.

Uzgajivači krava – tele će putem Javne rasprave iznijeti svoje prijedloge u vezi sa Nacrtom zakona o šumarstvu Hercegbosanske županije. Ministar Perić je podržao sudionike sastanka i istakao da će se nastaviti sastanci radi daljnjeg unapređenja ove oblasti.

Ministar Perić održao sastanak s predstavnicima uzgajivača u sustavu krava – tele prvi put je objavljen na Tomislav City.

Izvor: ( tomislavcity.com / Rtvmo.ba )

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO