back to top

Pokreće se rasprava o novoj zastavi i grbu Federacije BiH

Federalni ministar pravde, Vedran Škobić, je uputio Parlamentu Federacije BiH urgenciju kojom se poziva na provedbu odluke Ustavnog suda BiH u vezi sa izradom Nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o grbu i zastavi Federacije Bosne i Hercegovine.

Ustavni sud BiH je već 2006. godine utvrdio da Zakon o grbu i zastavi Federacije Bosne i Hercegovine nije u skladu sa Ustavom i Međunarodnom konvencijom o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije.

Odlukom Ustavnog suda BiH od 28. siječnja 2007. godine, grb i zastava Federacije BiH su stavljeni van snage jer nisu predstavljali sva tri konstitutivna naroda u BiH. Od 14. lipnja 2007. godine, grb i zastava Federacije su ukinuti i nisu u službenoj uporabi.

Parlamentu Federacije BiH je naloženo da u roku od pola godine uskladi ovaj zakon sa Ustavom Bosne i Hercegovine.

Ministar podsjeća da je Vlada Federacije BiH još 2011. godine planirala izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o grbu i zastavi Federacije BiH, ali je uslov bio prethodno usvajanje simbola u federalnom parlamentu.

Zbog toga, Federalno ministarstvo pravde nije moglo pokrenuti promjene zakona, jer federalni Parlament nije obavio svoj dio posla.

Povjerenstvo Doma parlamenta Federacije BiH je formirano 2011. godine radi izbora likovnog rješenja, ali do toga nije došlo. Do danas federalni parlament nije izabrao rješenje niti je o tome obavijestio ministarstvo.

Ministar Škobić je zatražio informacije o aktivnostima kako bi se omogućilo Federalnom ministarstvu pravde da pokrene proces izmjena spornih odredbi Zakona o grbu i zastavi Federacije Bosne i Hercegovine.

U urgenciji ministar navodi da, ako aktivnosti nisu pokrenute, hitno treba pokrenuti potrebne korake kako bi se započeo ovaj proces.

Objava Pokreće se priča o novoj zastavi i grbu Federacije BiH pojavila se prvi puta na Tomislav City.

Izvor: ( tomislavcity.com / Rtvmo.ba )

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO