back to top

Održane dvije edukacije za jačanje kapaciteta lokalnih medija i novinara/ki u Livnu

 

Centar za građansku suradnju je, u suradnji s lokalnim medijima iz 12 općina/gradova iz HBŽ/K10 i ŽZH/K8 te Stoca i Čapljine, istražio potrebe lokalnih medija i novinara/ki.

Menadžmenti medija su identificirali potrebu za više resursa, jačim kapacitetima i raznovrsnijim izvorima financiranja radi povećanja neovisnosti i uspješnijeg funkcioniranja, te su izrazili potrebu za dodatnim edukacijama novinara/ki.

Prva edukacija o istraživačkom novinarstvu je održana uz predavača Amara Gutića iz online magazina Žurnal, a fokusirala se na istraživačke teme, prikupljanje relevantnih podataka i prezentaciju rezultata javnosti.

Na drugoj radionici, Mirela Porobić i Tatjana Udovičić su edukatorice s iskustvom u apliciranju i vođenju medijskih projekata, održale radionicu o pisanju projekata za medije i navedenim projektima podrške.

Radionice su dio projekta „Promoviranje participacije građana u lokalnoj upravi“ koji implementira Centar za građansku suradnju, a podržava Nacionalna zaklada za demokraciju (NED).

Izvor: ( livnovine.com / Rtvmo.ba )

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO