back to top

Održana 40. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke

U srijedu 19. lipnja 2024. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Predraga Čovića, u Širokom Brijegu je održana 40. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila tekst Nacrta Zakona o udrugama u Županiji Zapadnohercegovačkoj te ga uputila u daljnju skupštinsku proceduru, s prijedlogom Vlade za održavanje javne rasprave o istom.

Usvojen Dokument okvirnog proračuna za razdoblje 2025.- 2027. godine

Vlada Županije Zapadnohercegovačke usvojila je Dokument okvirnog proračuna za razdoblje 2025.- 2027. godine i poslala ga Skupštini Županije Zapadnohercegovačke.

Uredba donesena na sjednici Vlade

Vlada je donijela Uredbu o kriterijima za procjenu vrijednosti oduzete imovine.

Odluke donesene na sjednici Vlade

Vlada je donijela Odluku o odobravanju isplate sredstava Edukacijsko – rehabilitacijskom centru za djecu, mlade i odrasle osobe Bučine Ljubuški utvrđenih Proračunom &#x17Z;upanije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu. Ovom Odlukom odobrava se isplata sredstava  u iznosu od 75.000,00 KM za potporu rada navedene ustanove.

Odluku o isplati sredstava s pozicije „Tekući prijenosi knji&#x17Z;nicama“ utvrđenih Proračunom &#x17Z;upanije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu, kojom se odobrava isplata u ukupnom iznosu od 120.000,00 KM. Navedena sredstva se raspodjeljuju u iznosu po 30.000,00 KM, u svrhu sufinanciranja djelatnosti za koju su osnovane, sljedećim javnim ustanovama: Javna ustanova Narodna knji&#x17Z;nica Široki Brijeg, Javna ustanova Narodna knji&#x17Z;nica Posušje, Javna ustanova „Kulturno – športski centar“ Ljubuški i Javna ustanova „Kulturni dom Antun Branko Šimić“ Grude

Odluku o programu zapošljavanja vje&#x17Z;benika u 2024. godini u &#x17Z;upanijskim tijelima uprave, &#x17Z;upanijskim upravnim organizacijama i drugim slu&#x17Z;bama i tijelima &#x17Z;upanije Zapadnohercegovačke. Razlog za donošenje ove Odluke je potreba da se što većem broju mladih osoba omoguki osposobljavanje za rad u struci i stjecanje prvog radnog iskustva u zvanju za koje su se školovale, te na taj način poboljša njihova konkurentnost i integracija na tr&#x17Z;ištu rada. Uz korištenje sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje, ovom Odlukom planira se i sufinanciranje plaća vje&#x17Z;benika u iznosu od 80% od osnovne plaće u tijelima uprave &#x17Z;upanije Zapadnohercegovačke, kao i korištenje ostalih prava iz radnog odnosa za vrijeme trajanja vje&#x17Z;beničkog sta&#x17Z;a.

Odluku o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne egzistencijalne naknade razvojačenim braniteljima za razdoblje srpanj – prosinac 2024. godine, kojom se utvrđuje da će se za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade u navedenom razdoblju i dalje primjenjivati koeficijent 1,40.

Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja za izbor i imenovanje člana Upravnog vijeća Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo &#x17Z;upanije Zapadnohercegovačke;

Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja za izbor i imenovanje člana Upravnog vijeća Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje;

Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Odluke o osnivanju Srednje strukovne škole Posušje. Općinsko vijeće Posušje donijelo je 29. travnja 2024. godine Odluku o dopuni Odluke o osnivanju Srednje strukovne škole Posušje, kojom se u navedenoj školi uvodi zanimanje mehatroničar, u trajanju od četiri godine.

Odluku o davanju suglasnosti na Zaključak o davanju suglasnosti na uvođenje novih zanimanja u Srednjoj školi „Antun Branko Šimik“ Grude. Općinsko vijeće Grude donijelo je 9. svibnja 2024. godine Zaključak o davanju suglasnosti na uvođenje novih zanimanja, kojim se u navedenoj školi uvode zanimanja CNC operater u trajanju od tri školske godine i tehničar za mehatroniku u trajanju od četiri školske godine.

Odluku o davanju suglasnosti na Rješenje o davanju suglasnosti za uvođenje novih struka- zanimanja  u Srednjoj strukovnoj školi Ruđera Boškovića Ljubuški. Gradsko vijeće Ljubuški donijelo je 7. lipnja 2024. godine Rješenje o davanju suglasnosti za uvođenje novih struka – zanimanja, kojim se u navedenoj školi uvode zanimanja krojač – šivač i CNC operater u trajanju od tri školske godine.

Post Održana 40. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke je prvi puta viđen na Grude Online.

Izvor: ( www.grude-online.info / Rtvmo.ba )

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO