back to top

Objavljen Javni konkurs za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u BiH.

Dana 14. juna 2024. godine, Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine objavilo je Javni natječaj za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Natječaj je objavljen u dnevnim novinama, na web stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, te će biti dostupan i na društvenim mrežama gdje je aktivno Središnje izborno povjerenstvo BiH, kao i na internet stranicama općina/gradova, izbornih povjerenstava osnovnih izbornih jedinica u Bosni i Hercegovini i na oglasnim pločama općina/gradova.

Javni natječaj ostaje otvoren osam dana od dana objave na internet stranici www.izbori.ba. Prijave na Javni konkurs sa potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta, kandidati će dostaviti Središnjem izbornom povjerenstvu BiH elektronski, putem portala e-Izbori i aplikacije „Prijava za rad u biračkim odborima (predsjednici/zamjenici)“ koja se nalazi na internet stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH.

Kandidat za predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruge ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristran način.

Predsjednik biračkog odbora:

  • rukovodi radom biračkog odbora i zajedno s članovima odgovara za zakonitost rada na biračkom mjestu,
  • osigurava integritet procesa glasovanja i održava mir i red na biračkom mjestu i okolini,
  • određuje dužnosti članovima biračkog odbora,
  • popunjava sve potrebne obrasce, osigurava sigurnost na biračkom mjestu,
  • rješava pitanja identifikacije i prava glasa birača, pomaže biračima kojima je potrebno objašnjenje o procesu glasanja,
  • evidentira u zapisniku vremena i okolnosti svih izuzetnih događanja na biračkom mjestu.

Zamjenik predsjednika biračkog odbora ima ista prava i dužnosti kao predsjednik biračkog odbora u odsustvu prilikom glasanja i/ili brojanja glasačkih listića.

Središnje izborno povjerenstvo BiH putem javnog konkursa će angažirati oko 12.000 predsjednika/zamjenika predsjednika biračkih odbora.

Za sve dodatne informacije obratite se na info telefon 033/251-331

Izvor: ( grude.info / Rtvmo.ba )

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO