back to top

Nove online diplomske studije Novinarstva i Odnosa s javnošću na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Studijski programi Novinarstva i Odnosa s javnošću na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru za akademsku 2024./2025. godinu biće dostupni online.

Odluka o uvodjenju novih programa donesena je u skladu sa aktuelnim trendovima, a programi su prilagođeni potrebama tržišta rada i savremenim tokovima u znanosti i struci, uporedivi sa sličnim programima na evropskim visokoškolskim institucijama. Trajanje programa je dvije godine odnosno četiri semestra.

Profesor Franjo Takač ističe da je u fokusu online studija Novinarstva naglasak na praktičnim i izbornim predmetima.

Pročelnik Takač ističe da su ovi predmeti zasnovani isključivo na sticanju praktičnih novinarskih znanja i kompetencija kako bi studenti bili bolje pripremljeni za tržište rada.

Studenti Novinarstva online programa imaju mogućnost izbora između brojnih modula kao što su Komunikacija, Mediji, Sport, Produkcija, Novinarstvo, Društvo, Medijski trendovi, Odnosi s javnošću i Kultura.

Pročelnik Marijan Primorac ističe da je program Odnosi s javnošću prilagođen potrebama tržišta rada i najnovijim znanstvenim i stručnim trendovima.

Studenti Odnosa s javnošću online programa imaju priliku da izaberu izborne module poput Odnosi s javnošću, Digitalne kompetencije, Mediji, Komunikacijski menadžment i Strateško komuniciranje.

Online studiji Novinarstva i Odnosa s javnošću predstavljaju sveučilišne diplomske programe koji uključuju nove oblike studiranja poput online nastave.

Veliki naglasak je stavljen na kvalitetu teorijske i praktične nastave, a više informacija možete pronaći na mrežnim stranicama Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru i upis.ff.sum.ba.

Više informacija na Večernji.ba

Izvor: ( relax-portal.info / Mostarski.info )

Izvor: ( mostarski.info / Rtvmo.ba )

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO