back to top

Natječaj za upis učenika u prvi razred Srednje škole Prozor za školsku 2024./2025. godinu.

NATJEČAJ ZA UPIS REDOVNIH UČENIKA U PRVI (I.) RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2024./2025. GODINI

OPĆI UVJETI

(1) Pravo prijave na natječaj za upis u prvi (I.) razred srednje škole pod jednakim uvjetima imaju:

 ⎯ kandidati koji su završili osnovnu školu, u dobi do 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje nastavničkog vijeća;

⎯ učenici s posebnim potrebama, temeljem odgovarajućeg rješenja i mišljenja imaju pravo upisa i s navršenih 20 godina života.

(2) Prijam kandidata vrši se sukladno Planu upisa, a na temelju rang-liste (ljestvice poretka) koju u cijelosti objavljuje Povjerenstvo za upis.

(3) Povjerenstvo za upis imenuje Školski odbor.

(4) U svakome upisnom roku kandidat se može prijaviti za upis u jednu školu, a unutar škole kandidat se može prijaviti za upis u najviše 4 obrazovna programa. U prijavi na natječaj kandidat navodi redoslijedno listu prioriteta.

(5) Ukoliko za neki obrazovni program u školi, nakon prvog upisnog roka, nije bilo dovoljno prijava, kandidat se, sukladno listi prioriteta i ostvarenom broju bodova, upisuje u obrazovni program za koji postoji mogućnost formiranja razrednog odjela u skladu sa stavkom 4.

(6) Iznimno od stavka 4., učenik se može prijaviti za upis u glazbeni program na osnovi preslika dokumenata ukoliko se istodobno prijavljuje za upis u neku drugu srednju školu.

(7) Kandidat prilaže na natječaj za upis sljedeću dokumentaciju:

 1. prijavu na natječaj (obrazac dostupan u školi);
 2. izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list i uvjerenje o prebivalištu;
 3. svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi;
 4. uvjerenje ili svjedodžbu o uspjehu u šestom (VI.), sedmom (VII.) i osmom (VIII.) razredu;
 5. druge relevantne dokumente.

Svjedodžba i uvjerenja se prilažu u originalu, a ostali dokumenti mogu biti originali ili ovjerene kopije.

(8) Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome obliku, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Učenici se mogu upisati u Srednju školu Prozor za slijedeće obrazovne programe:

ČETVEROGODIŠNJI:

 • opća gimnazija
 • tehničar za elektroenergetiku
 • ekonomist

TROGODIŠNJI:

 • CNC operater
 • bravar
 • frizer

Cjeloviti natječaj i plan upisa:

Natječaj

 

 

 

Sviđa Vam se članak? Podijelite ga!


Izvor: ( ramski-vjesnik.ba / Rtvmo.ba )

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO