back to top

Nasilje u porodici: krađa, tjelesne povrede…

U periodu od 17. 6. do 24.6. 2024. godine u Hercegbosanskoj županiji dogodilo se ukupno sedamnaest saobraćajnih nezgoda, od kojih su pet bile sa ozlijeđenim osobama (4 teže i 5 lakše ozlijeđenih), tri sa većom materijalnom štetom i devet sa manjom materijalnom štetom. U nadležnosti PU Livno zabilježeno je osam saobraćajnih nezgoda, u nadležnosti PU Tomislavgrad devet, dok se u nadležnosti PU Drvar nije dogodila nijedna saobraćajna nezgoda.

Kada je riječ o kriminalitetu, evidentirano je sedam događaja koji su imali obilježja krivičnih djela i to:

– 1 krivično djelo “Nasilje u porodici” (PP Tomislavgrad),

– 1 krivično djelo “Teška krađa” (PP Drvar),

– 1 krivično djelo “Krađa” (PP bosansko Grahovo),

– 1 krivično djelo “Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga” (PP Livno),

– 1 krivično djelo “Teška tjelesna povreda” (PP Kupres),

– 1 krivično djelo “Lake tjelesna povreda” (PP Livno),

– 1 krivično djelo “Računalna prijevara” (PP Tomislavgrad).

Na području Hercegbosanske županije zabilježeno je osam prekršaja protiv javnog reda i mira:

– dva prekršaja po čl. 4. Zakona o javnom redu i miru (sukobi, vika, vrijeđanje, omalovažavanje),

– dva prekršaja po čl. 5. Zakona o javnom redu i miru (tučnjave i nasilje),

– jedan prekršaj po čl. 6. Zakona o javnom redu i miru (naročito nepristojno ponašanje),

– jedan prekršaj po čl. 12. Zakona o javnom redu i miru (vršenje nužde na javnom mjestu),

– jedan prekršaj po čl. 30. Zakona o javnom redu i miru (neodgovorno postupanje i zlostavljanje životinja),

– jedan prekršaj po čl. 33. Zakona o javnom redu i miru (ometanje službenih lica u obavljanju javnih ovlasti).

MUPK10

Izvor: ( livnovine.com / Rtvmo.ba )

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO