back to top

MUP HBŽ: Izvješće o sigurnosnom stanju od 10. do 17. 6. 2024. godine

U periodu od 10. do 17.6. 2024. godine u Hercegbosanskoj županiji registrovano je ukupno sedamnaest saobraćajnih nezgoda, od kojih pet sa ozlijeđenim osobama (3 TTO i 3 LTO), dvije sa većom materijalnom štetom i deset sa manjom materijalnom štetom. Na području PU Livno zabilježene su pet saobraćajnih nezgoda, u zoni PU Tomislavgrad dvanaest nezgoda, dok se na području PU Drvar nije desila nijedna saobraćajna nezgoda.

Kada je u pitanju kriminalitet, evidentirana su tri događaja sa obilježjima krivičnih djela:

– 1 KD “Nasilje u obitelji” (PU Livno),
– 1 KD “Teška krađa” (PU Livno),
– 1 KD “Nedopuštena uporaba osobnih podataka” (PU Glamoč).

Na teritoriji Hercegbosanske županije zabilježeno je sedam prekršaja protiv javnog reda i mira:

– jedan prekršaj po čl. 4. Zakona o javnom redu i miru (svađa, vika, vrijeđanje, omalovažavanje),
– dva prekršaja po čl. 5. Zakona o javnom redu i miru (tuča i nasilje),
– jedan prekršaj po čl. 6. Zakona o javnom redu i miru (naročito drsko ponašanje),
– jedan prekršaj po čl. 7. Zakona o javnom redu i miru (uznemiravanje),
– jedan prekršaj po čl. 27. Zakona o javnom redu i miru (prosjačenje),
– jedan prekršaj po čl. 33. Zakona o javnom redu i miru (ometanje službenih osoba u vršenju javnih ovlasti).

Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegbosanske županije

Objava MUP HBŽ: Izvješće o stanju sigurnosti od 10. do 17. 6. 2024. godine prvi put objavljen na Tomislav City.

Izvor: ( tomislavcity.com / Rtvmo.ba )

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO