back to top

Izvještaj o sigurnosti od 10. do 17. juna 2024. godine

U periodu od 10. do 17.6. 2024. godine, na području Hercegbosanske županije, zabilježeno je sedamnaest saobraćajnih nezgoda, od kojih su pet bile sa povrijeđenim osobama (3 TTO i 3 LTO), dvije sa većom materijalnom štetom i deset sa manjom materijalnom štetom. U zoni odgovornosti PU Livno dogodile su se pet nezgoda, u zoni odgovornosti PU Tomislavgrad dvanaest, dok se u zoni odgovornosti PU Drvar nije dogodila nijedna.

 

U oblasti kriminaliteta su zabilježena tri događaja sa karakteristikama krivičnih djela:

 

– 1 KD “Nasilje u obitelji” ( PP Livno ),

– 1 KD “Teška krađa” ( PP Livno ),

– 1 KD “Nedopuštena uporaba osobnih podataka” ( PP Glamoč ).

 

Na području Hercegbosanske županije zabilježeno je sedam prekršaja po javnom redu i miru:

 

– jedan prekršaj po čl. 4. Zakona o javnom redu i miru ( svađa, vika, vrijeđanje, omalovažavanje ),

– dva prekršaja po čl. 5. Zakona o javnom redu i miru ( tučnjava i vršenje nasilja ),

– jedan prekršaj po čl. 6. Zakona o javnom redu i mira ( naročito drsko ponašanje ),

– jedan prekršaj po čl. 7. Zakona o javnom redu i miru ( uznemiravanje ),

– jedan prekršaj po čl. 27. Zakona o javnom redu i miru ( prosjačenje ),

– jedan prekršaj po čl. 33. Zakona o javnom redu i miru ( ometanje službenih osoba tijela vlasti u vršenju javnih ovlasti ).

Mupk10

Izvor: ( livnovine.com / Rtvmo.ba )

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO