back to top

Izvještaj o sigurnosnom stanju od 27. 5. do 03. 6. 2024. godine

U periodu od 27.5. do 03.6. 2024. godine u Hercegbosanskoj županiji evidentirano je osamnaest saobraćajnih nesreća, od kojih pet sa povrijeđenim osobama (1 SSO, 3 TTO i 4 LTO), četiri sa većom materijalnom štetom i devet sa manjom materijalnom štetom. Na području PU Livno zabilježene su pet nesreće, na području PU Tomislavgrad trinaest nesreća, dok nijedna nije zabilježena na području PU Drvar.

Kada je u pitanju kriminalitet, evidentirano je šest događaja sa obilježjima krivičnih djela, i to:

– 1 KD “Oštećenje tuđe imovine”,
– 1 KD “Posebni slučajevi krivotvorenja dokumenata”,
– 1 KD “Ugrožavanje javnog saobraćaja”,
– 1 KD “Laka tjelesna povreda”,
– 1 KD “Krađa”,
– 1 KD “Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja”.

U Hercegbosanskoj županiji zabilježena su tri prekršaja javnog reda i mira:

– jedan prekršaj po čl. 5. Zakona o javnom redu i miru (tučnjava i nasilje),
– jedan prekršaj po čl. 7. Zakona o javnom redu i miru (uznemiravanje),
– jedan prekršaj po čl. 33. Zakona o javnom redu i miru (ometanje službenih osoba vlasti u vršenju javnih ovlasti).

Mupk10

Izvor: ( livnovine.com / Rtvmo.ba )

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO