back to top

Izgradnja novog vrtića u Livnu

Grad Livno je nedavno objavio tender za izgradnju dječjeg vrtića, čime će se povećati kapaciteti za dnevni boravak najmlađih sugrađana. Procjenjuje se da će biti utrošeno 1,8 mil KM, bez PDV-a, za prvu fazu radova. Objekat će biti smješten u Ulici Stjepana II Kotromanića 6, a rok za završetak radova je 180 do 210 radnih dana.

Zainteresovani ponuđači trebaju imati iskustvo u realizaciji ugovora slične vrijednosti u posljednje tri godine. Postupak nije podijeljen na lotove, a kriterijum za dodjelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda, s naglaskom na cijenu, garanciju i rok isporuke. Minimalni garantni rok je 5 godina, a maksimalni 10 godina.

Rok za podnošenje prijava je 11. jula u 10:00 h, a javno otvaranje ponuda će biti održano istog dana u 12:00 h.

Detalje tendera možete pronaći ovdje.

Izvor: Ekapija

Izvor: ( livnovine.com / Rtvmo.ba )

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO