back to top

Vlada HNŽ usvojila odluku o pristupanju dopuni prostornog plana županije

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije danas je usvojila Odluku o pristupanju izradbi dopune Prostornoga plana HNŽ-a koja određuje smjer djelovanja u korištenju obnovljivih izvora energije.

Cilj pristupanja dopuni Prostornoga plana HNŽ-a jest prepoznati i predložiti potencijalne lokacije u HNŽ-u namijenjene izgradnji solarnih fotonaponskih elektrana. Ključno je da lokacije budu utvrđene na razini stručnoga dokumenta

”Studija o pogodnosti prostora u HNŽ-u za gradnju solarnih fotonaponskih elektrana”.

Za predložene lokacije za izgradnju ovih elektrana važno je utvrditi i prostorno-planske uvjete za planiranje infrastrukturnih elemenata fotonaponskog postrojenja.

Sredstva potrebna za izradbu dopune Prostornoga plana HNŽ-a osigurana su u Proračunu za 2023. godinu. Usvojena odluka upućena je Skupštini HNŽ-a u daljnju proceduru.

Također, usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova HNŽ-a za raspisivanje Javnoga oglasa za prijam i školovanje 100 kadeta za čin ”policajac” i 25 kadeta za čin ”mlađi inspektor”. Ovom su odlukom stvoreni preduvjeti za nastavak popunjavanja nedostajućeg kadra u MUP-u HNŽ-a.

Na sjednici je usvojena i Odluka o načinu utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu za Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa s pozicije ”Grant omladinskim organizacijama za subvencioniranje iz područja omladinskog sektora” u iznosu od 100.000,00 KM.

Sredstva će biti utrošena na osnovu provedenog Javnog natječaja s utvrđenim mjerilima.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju jednokratne novčane pomoći braniteljima i članovima njihovih obitelji kroz mjeru potpore samozapošljavanju branitelja-poljoprivrednika, mjeru potpore razvoja i održivosti obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva, mjeru potpore razvoja obrta i mjeru potpore radu i razvoju braniteljskih zadruga u iznosu od 81.500,00 KM.

Prihvaćena je Informacija o četveromjesečnom izvješću realizacije Programa financijske konsolidacije Kantonalne bolnice dr. Safeta Mujića za drugo četveromjesečje 2023. godine.

Objava Vlada HNŽ usvojila odluku o pristupanju dopuni prostornog plana županije pojavila se prvi puta na Čapljinski portal.

caportal.net

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO