Skupština odobrila izvješće i program rada Vlade HNŽ za 2024. godinu

Zastupnici u Skupštini HNŽ su na 12. redovitom zasjedanju usvojili Program rada Skupštine za 2024. godinu.

Ovim aktom su definirani ciljevi i zadaci koje Skupština treba realizirati unutar svojih ustavnih i zakonskih ovlasti.

Uređenje svih segmenata života i rada u HNŽ

Program obuhvata najvažnije zakone i druge akte koje će Skupština razmotriti i usvojiti tokom tekuće godine.

Sve s namjerom reguliranja svih aspekata života i rada unutar nadležnosti Županije, u skladu sa Ustavom FBiH, Ustavom HNŽ-a i zakonima.

Također je prihvaćeno Izvješće o radu Vlade HNŽ-a za 2023. godinu i usvojen Program rada Vlade za 2024. godinu.

Program predstavlja plan mjera kojima će se nastaviti aktivnosti iz prethodnih godina s ciljem postizanja pravne sigurnosti, ekonomskog rasta i društvene solidarnosti.

Vlada je naglasila da ostaje posvećena provedbi reformskih procesa iz Akcijskog plana za realizaciju Reformatske agende za BiH.

Također će nastaviti aktivno sudjelovanje u procesu pristupanja BiH europskim integracijama putem restrukturiranja javne uprave i pravosuđa, te usklađivanjem županijskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU.

Program integracije BiH u EU

Aktivno sudjelovanje u procesu izrade Programa integracije BiH u EU je jedan od ključnih prioriteta Vlade.

Program će obuhvatiti sve zakonske i nezakonske mjere koje je potrebno donijeti unutar određenog vremenskog perioda u skladu sa ustavnim ovlastima HNŽ-a.

Vlada je istaknula da će provoditi svoje programske aktivnosti timski, koordinirano i u suradnji sa socijalnim partnerima, te promovirati kulturu međusobnog poštivanja, dijaloga i transparentnosti prema javnosti.

Usvojeni program određuje prioritetne ciljeve za postizanje ravnoteže između socijalnih, ekonomskih i ekoloških zahtjeva sa mogućnošću prilagođavanja u skladu sa eventualnim promjenama u uvjetima.

Najnaprednija regija u BiH

Vizija razvoja HNŽ-a prepoznaje ovu županiju kao gospodarski i društveno najrazvijeniju regiju u BiH.

Prepoznatljivu kao područje prijatnog života i visokog standarda, atraktivno za ulaganja, sa jakim preduzetništvom zasnovanim na malim i srednjim preduzećima, poljoprivredi i turizmu.

Ova regija gradi svoj ekonomski razvoj i društveno poboljšanje na sinergiji različitosti, poštujući principe ekonomske, socijalne i ekološke održivosti.

Izvješće o prihvatanju izjava Skupštine i programa rada Vlade HNŽ za 2024. godinu prvi put je objavljeno na Čapljinskom portalu.

Izvor: ( caportal.net / Rtvmo.ba )

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO