back to top

PRAVDA NA HDZ NAČIN: Nelegalno izgrađeni ribnjak tužbama eliminira konkurenciju

Iako nalazi sudskih vještaka pokazuju da ribnjak porodice Zadrić ne zagađuje ribnjak firme TIP Dekorativa, koji je nelegalno izgrađen u koritu rijeke Krupić, zabranjen im je rad.

Zbog nereagiranja nadležnih institucija na nezakonitosti firme TIP Dekorativa porodica Zadrić prisiljena je pravdu tražiti na sudu, ako treba i u Strazburu. Član Nadzornog odbora i dioničar TIP Dekorativa je otac Josipa Grubeše, doskorašnjeg HDZ-ovog ministra pravde BiH.

Sjećate li se porodice Zadrić iz sela Perići u Prozor-Rami? Općinski sud u Konjicu po tužbi firme TIP Dekorativa zabranio je rad porodici Zadrić jer je ova firma tvrdila da im otpadnim vodama iz ribnjaka zagađuju rijeku i ugrožavaju rad ribnjaka u vlasništvu TIP Dekorative.

Iako već dvije decenije nadležne institucije ne žele da se bave činjenicama da firma TIP Dekorativa iz Prozor-Rame nezakonito koristi korito i izvor rijeke Krupac, jer je član Nadzornog odbora i dioničar ove firme otac ministra pravde BiH Josipa Grubeše, porodica Zadrić pokrenula je privatnu tužbu da dokaže da je sud umjesto njihovog, trebao zatvoriti ribnjak firme TIP Dekorativa.

Porodica Zadrić iz sela Perići u opštini Prozor-Rama već više od dvije decenije bavi se uzgojem ribe. Nekoliko metara nizvodno od izvora Krupić nalazi se porodična kuća Zadrića, a ispred kuće je ribnjak. Preko puta nalazi se ribnjak firme TIP Dekorativa. Općinski sud u Konjicu 2018. godine zabranio je rad ribnjaku porodice Zadrić. Zabranu rada tražila je TIP Dekorativa koja je nezakonito u koritu rijeke Krupić napravila svoje bazene tako da prečišćene otpadne vode iz muljnog bazena ribnjaka porodice Zadrić, umjesto u korito rijeke, idu u bazene te firme.

U junu prošle godine po tužbi porodice Zadrić Prirodno matematički fakultet iz Sarajeva uzeo je uzorke na terenu i urađen je Elaborat utvrđivanja prekomjernih šteta (zagađenja) nastalog utokom otpadne vode ribogojilišta TIP Dekorativa.

Rezultati analiza stigli su krajem prošle godine te su pokazali da je neznatna razlika u kvaliteti vode na ulazu i izlazu iz ribnjaka porodice Zadrić.

pravda na hdz način: nelegalno izgrađeni ribnjak tužbama eliminira konkurenciju

Na temelju dobivenih rezultata nije moguće objektivno ustvrditi intenzitet štetnih misija uslijed činjenice da nije utvrđeno povećanje anorganskih i organskih materija, značajnijeg smanjenja raspoloživog kisika niti promjene kvaliteta vode“, navedeno je u Elaboratu.

Na teren je izašao i vještak arhitektonsko-građevinske struke koji je potvrdio navode Zadrića da je firma TIP Dekorativa nelegalno izgradila bazene u samom koritu rijeke Krupić.

„Izvedeno stanje objekta bazena i mrjestilišta tuženog ne odgovaraju odobrenju za gradnju izdato 20.8.1987. godine (lokacija mrjestilišta, broj bazena i način gradnje, pristupni put). Ne postoji nikakvo odobrenje za gradnju bazena u koritu potoka Krupić“, navedeno je u nalazu sudskog vještaka.

Pregrađivanje korita rijeke Krupić te izgradnju bazena za uzgoj ribe u samom koritu potvrdio je i sudski vještak geodetske struke.

pravda na hdz način: nelegalno izgrađeni ribnjak tužbama eliminira konkurenciju

Nakon nekoliko mjeseci ignorisanja zahtjeva da izvrši inspekcijski nadzor konačno je polovinom januara ove godine na teren izašla i općinska urbanističko-građevinska inspektorica Ivana Dolić.

Dana 19.1.2023. godine urbanističko građevinski inspektor je obišao navedeni objekat te utvrdio činjenično stanje, fotografirao i zapisnički konstatirao da nikakvi naknadni građevinski radovi nisu rađeni nakon dobijanja upotrebne dozvole koja je izdana 1989. godine. Tok rijeke Krupić na osnovu koje je zahtjev i podnesen nalazi se neposredno uz objekat a za koji je dana suglasnost od 1987. godine da se može izvršiti regulacija toka rijeka Krupić i zaštiti okolna zemljišta od poplava“, navela je Dolić.

“Ona je došla sa unaprijed napisanim zapisnikom”, kojeg je napisala u Opštini, kaže Milenko Zadrić navodeći da kao i svaki prethodni izlazak na teren inspektorica se pravi da ne vidi da je TIP Dekorativa u samom koritu rijeke napravila bazene za uzgoj ribe.

“Samo 2019. godine je napisala u zapisniku stvarno stanje”, kaže Zadrić navodeći da su sve prijavili i kantonalnom vodnom inspektoru.

pravda na hdz način: nelegalno izgrađeni ribnjak tužbama eliminira konkurenciju

Podsjetimo da od 1998. godine porodica Zadrić dokazuje da firma TIP Dekorativa, koja je sada vlasnik ribnjaka, nezakonito koristi javno dobro, izvor i vodotok rijeke Krupić koji su pretvorili u svoje bazene za uzgoj ribe. Firma TIP Dekorativa već više od 20 godina inspekcijama i tužbama pokušava zabraniti rad ribnjaka u vlasništvu porodice Zadrić jer, kako to navode u tužbama i prijavama inspekciji, otpadne vode iz ribnjaka porodice Zadrić ulaze u njihov ribnjak i uzrokuju uginuće ribe.

Do 2018. godine za nadležne sudove tužbe firme TIP Dekorativa bile su neosnovane i odbijane. U 2018. godini sutkinja Općinskog suda u Konjicu Amra Muratbegović donosi za porodicu Zadrić spornu presudu kojom im se zabranjuje rad.

Tuženik (o.a. porodica Zadrić) će prestati sa svakom proizvodnjom ribe, svih vrsta i uzrasta, te kaniti se svakog opterećenja vode, svim otpadnim materijalima i omogućiti nesmetan protok čiste vode“, navodi se u presudi Općinskog suda u Konjicu iz 2018. godine.

Porodica Zadrić žalila se na ovu odluku ali su svi viši sudovi odbili njihovu žalbu pa su odlučili svoja prava tražiti na sudu u Strazburu. Bezbroj kontradiktornosti u posljednjoj presudi potvrđuje i ranija presuda Kantonalnog suda u Mostaru u kojoj je navedeno da sud ne može naložiti porodici Zadrić da prestanu sa radom „jer je za to nadležan upravni organ u skladu sa Zakonom o vodama“.

Osim toga, u obrazloženju svoje presude sutkinja Muratbegović navodi da je ekspertni tim sa Prirodno-matematičkog fakulteta iz Sarajeva radio nalaze o stanju vode, ribe, biljki u i oko ribnjaka porodice Zadrić.

Rezultati te analize nisu pokazali nikakva zagađenja, a neki od mjerenih parametara vode bili su i bolji na izlazu iz ribnjaka porodice Zadrić nego na ulazu.  Jedan od članova ekspertnog tima PMF-a bio je i Rifat Škrijelj, koji je u svom iskazu naveo ove činjenice navodeći da je to “najvjerovatnije zbog održavanja higijene i prečišćavanja vode”.

Škrijelj je u izjavi na sudu rekao i da bi analize trebalo napraviti za sva godišnja doba jer nalazi ne bi bili isti da se voda uzrokuje u julu ili avgustu pod uslovom da se „ništa ne dira u odnosu na stanje kakvo je zatečeno prilikom uviđaja“. Međutim TIP Dekorativa, iako je pristala da se urade ovi dodatni nalazi, nikada ih nije platila pa tako oni nisu ni urađeni.

To nije bio problem za sutkinju Muratbegović pa je i bez ovog dokaza zaključila da je ribnjak TIP Dekorative opterećen štetnim vodama ribnjaka porodice Zadrić uzimajući u obzir zaključke vještaka Avde Sofradžije, koji „svoje zaključke izvodi primjenom empirijske metode“, znači bez stvarnih dokaza već „očekivanim uticajima“ gornjih ribnjaka na donje.

– Sad sam ja podnio tužbu i ja ću sad dokazivat da nikome ne činim štetu, platio sam da izađu na teren građevinski vještak, geometar, Prirodno-matematički fakultet da vidim šta će oni reći, kazao je tada Milenko Zadrić navodeći da ako za ijedan bazen firme TIP Dekorativa nadležne institucije nađu da ima sve dozvole „ja ću zatvoriti odmah i odseliti se“.ramski-vjesnik.ba

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO