Plin u FBiH poskupljuje za 4,96%

Energoinvest je priopćio da je na bazi novodostavljene cijene prirodnog plina za četvrti kvartal 2023. godine od strane ruskog isporučioca Gazprom Exporta, izvršio rekalkulaciju troškova i cijene prirodnog plina za tarifne kupce koju odobrava Vlada FBiH.

Zahtjev za korekciju cijene prirodnog plina dostavljen je Vladi 6. listopada 2023. godine i isti sumarno rezultira sa ukupnim povećanjem cijene prirodnog plina u procentualnom iznosu od 4,96% u odnosu na cijenu iz prethodnog kvartala.

“Na povećanje cijene prirodnog plina je utjecao porast cijene naftnih derivata koji utječu na formiranje proizvođačkih cijena prirodnog plina. Također je došlo do trenda povećanja vrijednosti USD u odnosu na EUR i KM, što je sumarno rezultiralo gore navedenim povećanjem”, kažu iz Energoinvesta.

Ukoliko Vlada FBiH odobri navedeni zahtjev, nova prodajna cijena prirodnog plina prema distributeru Sarajevogas iznosit će 0,837 KM/m3 u odnosu na cijenu iz prethodnog kvartala koja je iznosila 0,797 KM/m3, i primjenjivat će se od 01.10.2023. godine.

Treba napomenuti da je ovo prvo povećanje cijene prirodnog plina u 2023. godini, i do sada u periodu od 1. siječnja 2023 do 30.09.2023. godine cijena plina je umanjena za 37,4% u odnosu na zadnji kvartal 2022. godine.

Post Plin u FBiH poskupljuje za 4,96% je prvi puta viđen na Grude Online.

www.grude-online.info

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO