back to top

OVO JE NAJTAČNIJI SRPSKI HOROSKOP Zovu ga Roždanik, osobe rođene u maju iznenada će se obogatiti

Januar (ili Vodolija)

Ko se pod ovim znakom rodi biće mnogo govorljiv, dosjetljiv, nepostojanog mišljenja, to jest, jedno govori a drugo misli, Iskren je i prostodušan, mnogo pije i za čas se razgnevi i plane. Kad se opije, zanesen je i fantast, grli i ljubi svakog i drugima za šalu služi. Biljeg rođenja imaće na grudima, ramenu, noktima ili plećkama. Sudbina bića njegovoga jeste mjesec januar, u tom mjesecu biće mu dani srećni i uspješni.

Sudbina dobitka njegovoga je februar u kome će njegov trud sa dobitkom biti naplaćen, a naročito imaće sreće u trgovini sa vodom skopčanoj. U junu biće opasno bolestan, no opet će ozdraviti.

Februar (ili Ribe)

Koji se pod ovim znakom rodi, biće srednjeg rasta, nosa pljosnata, debelih usana, tijelom težak i kratkog vrata. Biće gord i pijanica a ako se baci na knjige biće viđen i čestit. Sa svojim naukama hvaliće se.

Putovaće po stranim predjelima i mnoga nasljedstva od stranaca dobiće. Obogatiće se i postaće dobar gazda, a sirotinju gledaće i paziće, i svakom gostoljubiv biće. Posječen po glavi biće, a biljeg rođenja imaće na obrazu, ruci ili glavi. Biće dobar lovac. Od groma će propatiti, oronuće od gvožđa, a zmija će ga napasti no neće ga ujesti.

U februaru sve će mu za rukom polaziti i puno napretka imati. U novembru će biti bolestan, ali će ozdraviti. Namjeriće se na ženu koja ima muža, zbog nje će u svijet poći, ali će se nazad vratiti. Žena će mu umrijeti i drugu će uzeti. Bolovaće od nogu, zuba i očiju. Život njegov se dijeli u više odsjeka, ali dva su najvažnija i to: ako preživi 9. i 28. godinu živjeće sve do 90. Sudbina njegove smrti je mjesec decembar i neka se čuva tada.

Mart (ili Ovan)

Ko se rodi pod ovim znakom biće slabokrvan, za posao dobar i vijeran sluga, kratkih obraza i velikih usta, premudar, pošten, duha junačkoga i za nikakav strah neće znati. Srdit je i ljutit, no sve to ga brzo prođe, ali kada se ponovo naljuti za štogod, žile mu na čelu nabreknu.

Biće bogat i pošten, no ne za dugo, a po nekom vremenu će opet čast i bogatstvo zaslužiti. No, budući da će više puta štetovati, toga radi neće biti vrlo bogat a ni siromah. Zbog nauke biće poštovan i do velike slave dospeće, putovaće po raznim zemljama, ali da se čuva od nevaljalog društva. Staro drvo raniće ga i oronuće. U martu imaće sreće u svemu, a osobito na vodi.

Živjeće duže od svoje braće i svojih rodItelja. Sa prvom zenom neće biti dugo, a sa drugom imaće mnogo poroda i svakom srećom biće obdaren. U avgustu predstoji mu bolest i šteta sa svake strane. U septembru i novembru bogatstvo i svaka dobit.

April (ili Bik)

Muško dijete rođeno ovoga znaka biće ruse kose, čela zalizana, usana zavraćenih, stidljiv, visoke nauke dostignuće, a u svakom poslu vrijedan i dobronamjeran. Biće krasnorječiv, no pri svem tom ipak poštovan će biti od ostalog svijeta. Imaće strašan pogled i opaljeno lice. Voljeće igre i svaku drugu razuzdanost.

Na očima ili ramenu imaće znak koga s rođenjem dobiva. Voli rat i vojevanje, ali se od toga da i odvratiti, dobre je duše i duha, voli pjesmu i svirku i tajne će dobro čuvati. Nikoga za savjet neće pitati, a neće slušati ni one koji ga dobronamjerno savjetuju. Biće veliki ženskaroš, ali ipak kod lijepog pola imaće malo sreće, jer u ponašalju prema njemu iz pretjerane učtivosti plašljiv je.

Maj (ili Blizanci)

Onaj ko se pod ovim znakom rodi biće lijep, čista lika, hitar, oštra pogleda, sklon ka naukama i dospjeće do velike mudrosti, pa zbog čega može se i na veliki stepen slave popeti.

Biće pametan, milostiv i sažaljiv, obdaren sa velikim duhom, te će mu njegovi drugovi zavidjeti. Novce će lako i brzo zarađivati, ali neće ih znati da cijeni i zbog toga će imati nevolja. Po licu sudeći, biće miran, niskog uzrasta i slobodouman, no, kada se naljuti, mnogo govori. Biće upoznat sa velikim ljudima. Znak rođenja imaće na glavi ili na noktima. Često će davati povoda svađi, a u sredini svoga veka iznenada će se obogatiti.

U septembru će se oženiti i supruga će mu roditi blizanke. U oktobru mu predstoji nemoć i slabost.

U novembru oženiće se po drugi put i svaka radnja i posao ispašće mu po njegovoj želji. Život mu se deli u dva odsijeka i to ako preživi 24. godinu doživeće 70. U aprilu imaće svake neugodnosti i štetu sa svake strane. Sudbina smrti njegove pada u mjesecu decembru. Bolovaće od stomaka i prsiju.

Kći pod gore navedenim nebeskim znakom lijepe je i blage prirode, lijepog i pravilnog uzrasta, ali ne baš velika, nije brbljiva, ne govori čovjeku iza leđa, nego ovakom otvoreno u brk kaže šta hoće i šta o njemu misli, koje se svojstvo vrlo rijetko nalazi kod žena.

Jun (ili Rak)

Ko se u ovome znaku rodi, biće razuman, voljeće da se lijepo i čisto nosi, za nauke neće mariti. Imaće potpuno i lijepo telo, biće bijel i nježan. Sreće biće nepostojane, na jelo i piće neće mnogo držati, a za laži i prevare ne daje ni pet para.

Znak rođenja imaće pod pojasom a isto tako i ranu od psa. Voli da bude hvaljen i čašćavan, pomalo je lakouman, ali je zato veliki pobornik istine i prijatelj umjerenosti. Sudbina njegovog bića jeste mjesec jun kada će mu svaka radnja biti uspješna.

Jul (ili Lav)

Pod ovim znakom rođen biće sklon dobrim djelima, junačan, razuman, trudoljubiv, ljubiće istinu i pravdu i kod velike gospode biće omiljen. I uopšte od svih ljudi biće poštovan i to naročito od stranih (više), nego li od sopstvenih prijatelja.

Od ljepšeg pola biće naročito ljubljen i zbog toga srećan, u ljubavi uživaće. Biće dobronamjeran, dugih obraza i držaće mnogo do svoje časti, imaće povelike zube, a tjelesnog uzrasta biće pravilnog. Znak rođenja imaće na grudima ili na jednoj strani tela.

Vlast će dobiti, ali će se i svoje kuće zaželjeti. Bijeda će ga snaći no izbaviće se, pa će onda u miru proživeti. Biće bogat i ljubazan starešina. Ljutina mu brzo dođe, ali se odmah i odljuti.

Avgust (ili Devica)

Onaj ko se u ovome mjesecu rodi biće milostiv, dobre volje, lako će učiti i imaće sklonosti prema naukama i umjetnosti. Treba da se čuva od velikih ljudi i da se sa takvima ne druži.

Govorljiv biće, a znak rođenja imaće na licu, kolenu ili na grudima. Imaće nasmijano lice i biće nepostojanih misli. Nek se čuva vode. Noge će ukvariti, sa konja pašće i u glavu će se ubiti (udariti).

Od gvožđa će imati ranu. Za ženom će otići i kuću steći, djece će dosta imati. Za svoju čast i život dosta polaže. Biće ljubljen od stranih i starih ljudi, ali od svojih rođenih biće omrznut. Zna da bude i zavidljiv a i ljute naravi. Mnogo će iskati a malo davati.

Najveća sreća mu je u junu, ali će to neko drugi prisvojiti. Sreća i dobitak pratiće ga po nekad i u avgustu. U julu da se uzdrži od ženidbe. Ako preživi 40 dočekaće duboku starost. Bolovaće od očiju i zuba.

Septembar (ili Vaga)

Ko se pod ovim znakom rodi biće lijpe pojave i držaće se pravde i istine. Znak rođenja imaće na ruci ili licu. Biće ljute naravi, no ljutnja će ga ostaviti. Imaće veliki nos a uzrasta srednjeg.

Odijelom razmetaće se, biće ženskar, putovaće ludo u tuđe zemlje, no umrijeće u svojoj otadžbini. Od vode će propatiti. Promučiće se zbog neke prevare. Imaće biljeg drvetom dobivenu.

U septembru svaki posao biće mu uspješan, a u oktobru velika sreća i napredak, no najveća sreća pratiće ga u julu. Obogatiće se u zrelim godinama. Biće jogunast i neće lako od svojih planova odustajati. Razumije se u sve poslove, a kada on govori, svi ga slušaju.

Oktobar (ili Škorpija)

Sin koji se rodi pod nebeskim znakom Škorpije može lako da se oda bludnim stvarima ako od svojih roditelja ne bude pravilno vaspitan. Zle je i opake naravi, voli novac i sklon je lažima i prevarama.

No pored svih ovih svojih nedostataka biće sklon ka dobrim djelima, radi čega će biti poštovan od velike gospode i starešina. Mnoga će dobra činiti a malo primati. Tjelesnog uzrsta biće srednjeg, imaće veliki korak i biće sasvim hladnokrvan, dostignuće poveći čin i biće ljubljen od mnogih, no on će sam biti sasvim odan ženskom polu.

Putovaće po vodi, a raniće ga drvo i gvožđe. Znak rođenja imaće na plećkama ili grudima. U novembru imaće veliku korist, a skoro svake zime biće bolešljiv. U aprilu ako se oženi, biće srećan u braku. U junu imaće veliku sreću. U septembru biće u nevolji, to jest povrediće ga nekakve lažne tužbe, no naposlijetku izaći će sve na dobro.

Život mu se dijeli u dva odseka, ako preživi 44. doživjeće i 80. godinu. Sudbina smrti mu je mjesec maj; zato neka se tada čuva od vode. Bolovaće od kostobolje i groznice.

Novembar (ili Strijelac)

Ko se pod ovim znakom rodi biće razuman, pametan i pravdoljubiv, očiju crnih, krasnorečiv i gibak u mišicama.

Imaće često glavobolju i probade. Znak rođenja imaće na grudima ili na čelu, biće sklon ka svakom dobročinstvu. Istinit je, dobar govornik i ima meku kosu i dobru volju. Brzo plane a još brže se smiri. Veseljak je i zabavljač u društvu, a kada mu neko povjeri nekakvu tajnu, umije da je čuva. Zmija će ga napasti.

Sa braćom ili rođacima će se jterati i suditi, a za drugoga bi i glavu svoju založio. Od roditelja će dobiti imanje i biće imućan. Sudbina njegovog bića je mjesec novembar, i zato u ovome mjesecu imaće svaku sreću. U decembru šta god bude počeo na dobro će izaći.

Ženski rod vrlo rado ima i ljubi ali sve časno i pošteno. Ženiće se dva puta, no sa prvom (ženom) neće imati djece. Putovaće po stranim zemljama i biće od svoga oca na dobar put izveden. Bolovaće od očiju i zuba. Ako preživi 28. doživeće i 77. godinu. Sudbina smrti njegove je mjesec april, kada se treba čuvati od drveta.

Decembar (ili Jarac)

Muško dijete rođeno ovoga meseca, snažno je, nosa široka, obraza lokepih, biće krasnorkečiv i kada govori, vikaće. Oštar je, ljutit, na majku liči, blage savkete a i psovke na jedno će uvo čuti a na drugo ispustiti.

Od njega će malo ko hasne imati. Obećava mnogo a ispunjava malo no povkerene mu tajne čuva veoma, duha biće slobodnog, u trgovini nepošteno će se vladati, dobitak će mu propasti, ženiće se više puta, raniće se gvožđem u nogu. Od drveta nek se čuva, vatra će ga opeći.

Znak rođenja imaće na grudima, čelu, bedrima ili koljenu. Dvouman je, u bezumlju pogrešiće zbog žene.

Ženska rođena pod ovim znakom, omalena je, rumena i snažna crnih očiju. Ako se rodi u dan praznika, biće gostoljubiva. Biljeg imaće po sredini tela. Dijete će jedno roditi u bolesti i izgubiće ga. Dobro će proživjeti u starosti, ali imaće neku napast od jedne žene.

Ona ne govori mnogo, ali često govori sama sa sobom. Teži za slavom i često sama sebe hvali. Vodu noću da ne pije, kozje i petlovo meso da ne jede u ovome mjesecu. Preinačenje života imaće u 3, 12, 28. i 42. godini i ako ovo sve preživi doživeće i do 79. godine. Bolovaće od nogu, glave i trbuha.

BONUS VIDEO:

OVO JE NAJTAČNIJI SRPSKI HOROSKOP Zovu ga Roždanik, osobe rođene u maju iznenada će se obogatiti Aloonline.ba.

aloonline.ba

Najnovije vijesti

MOŽDA VAS ZANIMAISTAKNUTO