Osnovne škole

Contents

Osnovna škola za djecu sa posebnim potrebama

J.U.Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama”LOS ROSALES”

O.Š.Kruševo

O.Š.Marina Držića Buna

O.Š.Ilije Jakovljevića

J.U.O.Š.”Omer Maksumić” Podvelež P.Š.Kružanj

J.U. O.Š. Blagaj P.Š.Vranjevići

O.Š.Drežnica P.Š.Gornja Drežnica

O.Š.Gnojnice

O.Š.Bijelo Polje P.Š. Humi, Livač, Prigrađani i Podgorani

O.Š.Vrapčići P.Š. Raštani

J.U.O.Š.Zalik P.Š.Gubavica

O.Š.Petra Bakule

O.Š.Bartola Kašića P.Š.Jasenica

O.Š.Cim

O.Š.Silvije Strahimira Kranjčevića

J.U.O.Š.Mujaga Komadina

J.U.VI osnovna škola

O.Š.Ivana Gundulića P.Š.Vojno P.Š.Raštani

Treća osnovna škola P.Š. Polog

J.U.Osnovna škola “Mustafa Ejubović – Šejh Jujo”

O.Š.Ilići

O.Š.Antuna Branka Šimića